Geen haven zonder magazijn: Van Wellen Group, Storage & Project Management

Een haven zonder opslagruimte is als een eindpunt zonder meerwaarde. Magazijnen in een haven vormen namelijk de onontbeerlijke schakel om goederen te kunnen opslaan en ze verder te verdelen, langs weg en binnenvaart, naar het hinterland. Van Wellen Group uit Antwerpen is specialist in havenvastgoed.

“Al generaties lang” vertelt Raf Michiels, Managing Director bij Van Wellen Group, “is het investeren, ontwikkelen en beheren van magazijnen in en rond de Antwerpse haven onze core business. Momenteel verhuren we zo meer dan 400.000m² opslagruimte”.

Antwerp Express Port Grobbendonk

“Als je de Antwerpse haventrafiek bekijkt” legt Raf Michiels uit, “merk je vooral een stijging van het vervoer per container. Het Delwaidedok raakt vol, steeds vaker zullen de containerschepen laden en lossen in het Deurganckdok. Voor bedrijven die hun goederen langs de weg verder willen verdelen, zorgt dit natuurlijk voor problemen. De Antwerpse Ring is verzadigd, met files als dagelijkse kost. Vandaar dat wij geïnvesteerd hebben in nieuwe magazijnen te Grobbendonk, tussen het Albertkanaal en de snelweg gelegen. Dankzij een Express Link met de binnenhaven worden de containers hier per binnenschip geladen en gelost en vermijden de bedrijven zo de Antwerpse Ring. Momenteel verhuren we al 20.000m², aan het Japanse Meiko Europe (dat katalysators naar de auto-industrie in Duitsland verdeelt) en Tolnatie (dat instaat voor de distributie van staalproducten). Op termijn kunnen we nog uitbreiden met 80.000m²”.

Welkom kmo

“Ook in Kapellen, op vijf kilometer van de Antwerpse haven, beschikken we over 13.000m² magazijnen” licht Raf Michiels toe. “Die zijn we volop aan het ombouwen tot kmo-Units. We merken immers dat zelfs internationale bedrijven die naar Antwerpen willen komen, op zoek zijn naar kleinere units om op te starten. Vandaar dat wij de ruimtes die we bieden, flexibel opdelen in units vanaf 500m². De eerste unit is trouwens al verhuurd”. (DC)