Guy Claes van Facilicom Services Group België:“ We kunnen nog altijd beter”

De conciërge is niet meer. De behulpzame brave borst die alle dringende klusjes diende op te knappen is vandaag een facilitair manager. Met doorgaans een goede opleiding en een sterke specialisatie. De werkomgeving verandert razend snel. Daar kun je ook als facilitair bedrijf niet omheen. Facilicom Services Group België werkt in dit opzicht een klantgericht programma uit waarbij het zijn traditionele dienstverlening helemaal anders aanpakt. “Het gaat ons om een veranderigng in attitude,” zegt marketing & communication manager Guy Claes. “Wij zetten daarbij de klant helemaal centraal.”

Facilicom heeft onderhand een sterk imago. Het logo van de Nederlandse groep heeft ook in België al een volwassen reputatie. De groep overkoepelt verscheidene activiteiten. Daaronder schoonhouden (GOM), bedrijfscatering (Prorest), het technisch onderhoud van gebouwen (One Building Maintenance), dienstencheques, werving en selectie (Axxicom), bewaking (Trigion) enz. GOM Fleet Services onderhoudt voertuigen en Axxicom Airport Caddy is actief op de luchthaven van Zaventem.

Het dienstenbedrijf kon op die manier zijn positie op de Belgische markt flink consolideren. Met een omzet in 2015 van liefst 185 miljoen euro en 4200 personeelsleden is een indrukwekkend parcours afgelegd.

“We mogen echter niet op onze lauweren gaan rusten,” zegt Guy Claes. “De wereld om ons heen is immers in versneld tempo aan het veranderen. Mensen werken bv. niet altijd meer tijdens vaste werktijden, ze zitten niet altijd meer op dezelfde werkplek, ze eten op het werk. Dit is een totaal andere omgeving aan het worden waar wij ons moeten gaan aanpassen. Wij hebbenal die jaren geprobeerd onze klanten de beste service te bieden. Wij hebben daar zware inspanningen voor gedaan. Maar we kunnen nog altijd beter. Naarmate onze omgeving omgebouwd wordt moeten wij nog veel sneller klaar staan om de nieuwe uitdagingen op te vangen.“

Het gaat erom dat de klanten Facilicom en zijn onderscheiden bedrijven vandaag effectief wel kennen. Zij weten onderhand wat de GOM of Prorest aankunnen. Nu komt het erop aan een volgende stap te zetten. “Wij willen vandaag al onze middelen inzetten om onze medewerkers en onze ondernemingen 100% klantgericht te maken. We moeten ertoe komen met z’n allen meer dan vroeger de waarden van onze klanten in ons op te nemen en na te gaan waar we in dit opzicht onze organisatie kunnen aanpassen.”

Of hoe Facilicom in de komende jaren veel opener en persoonlijker met zijn klanten wil omgaan. Waardoor er een vorm van synergie ontstaat, een win/win situatie dus. Wanneer een schooldirectie bv. vragen heeft bij de manier waarop de schoonmaakploegen de klassen proper maken kan in onderling overleg allicht uitgemaakt worden hoe het ook anders kan. Het gaat dan gewoon om de planning bv. Moet de banken in elke klas werkelijk elke dag gekuist worden of volstaat een grondige aanpak, een dag in de week? Indien uit die discussie concrete voorstellen kunnen gehaald worden zullen beide partijen, de klant en Facilicom daar beter van worden, heet het.

In dit opzicht ligt er voor Facilicom allicht ook meer groei in zijn activiteiten. Kan er bij bepaalde klanten meer gedaan worden dan tot nog toe? Meteen ook het concept waar Facilicom Facility Solutions destijds voor opgezet is. Facilicom Facility Solutions levert vandaag al combinaties van diensten die bijeengebracht werden in één geïntegeerd dienstenpakket. Op die manier kunnen meerdere diensten als multi services aangeboden worden. Dat brengt voor de klanten overigens ook besparingen met zich mee. Het gebouw wordt bv. onderhouden door mensen van One Building Maintenance, wordt beveiligd door de specialisten van Trigion en biedt de ambtenaren in het restaurant van Prorest ook maaltijden aan.

“Kijk eens, als we meer met onze klanten praten en onze organisatie ook aanpassen aan hun wensen kunnen wij als Facilicom ook nieuwe groeiperspectieven onderkennen.“ (MB)