Hoe bijblijven in douane en logistiek ?

Software voor douane en logistiek: te land, ter zee en in de lucht

Alles is complexer geworden. Ook op vlak van douane en logistiek komen er meer formaliteiten kijken om goederen te laten bewegen. Technologie kan hierbij een hele hulp zijn. Bijblijven op technologisch vlak en tegelijkertijd opportuniteiten zien in toekomstige evoluties in de logistieke en douane sector, laat dat nu precies het domein zijn van Stream Software NV. 

Dit familiebedrijf werd opgericht in 1997 door huidig afgevaardigd bestuurder Albert Palsterman en zijn broer Walter. Intussen zijn drie telgen van de tweede generatie mee aan zet: Johan Palsterman, zoon van Albert, en Ellen en Wouter Palsterman, kinderen van Walter. Momenteel telt Stream Software 40 medewerkers en al enkele jaren kent deze KMO een gestadige omzetgroei van een goede 10%.  

De klant ontzorgen: meer doen op minder tijd

Johan Palsterman, bestuurder en verantwoordelijk voor organisatie en kwaliteitsbewaking: “Logistieke providers hebben specifieke automatiseringsbehoeften. Met onze Integrated Logistics (IL) Streamliner® bieden wij een bedrijfsomvattende en flexibele oplossing voor zeevracht, luchtvracht, wegvracht. We zijn actief in de Benelux en combineren informaticakennis met een grondige functionele kennis op het gebied van logistiek en douane. Dat is een absolute vereiste om kwaliteitssoftware en diensten in deze alsmaar complexer wordende sector te implementeren. Onze hightech softwareoplossingen zijn gericht op de verbetering van de operationele en financiële efficiëntie van onze klanten. We ontzorgen hen en bieden een totaaloplossing voor douane binnen de EU.”

Gebruiksvriendelijk productaanbod: Customs Streamliner® en Integrated Logistics Streamliner®

In douane variëren de producten van Stream Software van eenvoudige douanedeclaratiesystemen tot complexe douanevoorraad administraties, al dan niet gecombineerd met andere commerciële douanesystemen.
Logistiek georiënteerd variëren de producten van eenvoudige dossiers voor de opvolging van zendingen tot volledige ERP-systemen voor douaneagenten en expeditiebedrijven.

Sam Jespers, sales en marketing: “Ons systeem connecteert met het basissysteem van de klant. Wij leiden de werknemers van onze klanten op en fungeren ook als helpdesk. Onze oplossingen zijn ontworpen met oog op een eenvoudig en efficiënt gebruik. Elke maand worden nieuwe releases vrijgegeven en uitgerold.”

Stream Software helpt mee aan initiatieven die in de haven aan de gang zijn zoals het digitale open platform NxtPort dat gegevens uit diverse geledingen van de logistieke ketting verzamelt. Rederijen, expediteurs, terminals, verschepers, loodsen, douane… etc kunnen vrijwillig data aanleveren en gebruiken in hun toepassingen. “Binnenkort leveren we de eerste integratie op”, zegt Johan Palsterman. 

Monitoring & controlling (M&C) framework

Enkele jaren geleden heeft Stream Software een module ‘Declarant Assist’ ingevoerd om de declarant te begeleiden in het opmaken van de declaraties. Binnenkort komt het bedrijf uit met een module dat een raamwerk omvat voor kwaliteitscontrole van de douaneadministratie: Monitoring & Controlling. Deze module laat gebruikers o.a. toe controles te bepalen en op te volgen zodat de douaneadministratie zichzelf steeds kan verbeteren en fouten in de toekomst voorkomt. Het systeem zelf voert de monitoring- en controle activiteiten grotendeels zelfstandig uit tijdens de dagelijkse operaties, gebaseerd op de ingestelde parameters. 

Zo controleert de module regelmatig of de basisgegevens van producten en tarieven beantwoorden aan de actuele stand van zaken van de regelgeving. Bovendien checkt ze ook de transactionele gegevens vooraleer die naar de douane worden doorgestuurd of in de douaneadministratie worden ingeschreven. Dit laatste is van toepassing voor de bedrijven die over een EIDR-vergunning beschikken. Op die manier bewaakt het systeem de toepassing van de regelgeving. Daarnaast voorziet het systeem in steekproefcontroles. Bij afwijkingen worden correctieve en preventieve maatregelen geregistreerd, opgevolgd en gerapporteerd. Door dit controle framework te implementeren toont de vergunninghouder dat hij zijn processen onder controle heeft.

Snelle aanpassing aan wijzigingen in het douanelandschap: bent u al voorbereid op de Brexit?

Door de recente protectionistische tendenzen in de wereld, denk maar aan de Brexit of het beleid van president Trump, is het douanelandschap aan snelle veranderingen onderhevig. Stream Software Implementeert intelligente douanesystemen die automatisch op deze tendensen inspelen. De systemen sluiten aan bij de interne bedrijfsinformaticasystemen en ontzorgen deze van de douane technische administratie. De systemen worden vanop afstand en op voorhand voorbereid op elke wijziging in het douanelandschap of de douanewetgeving.

Johan Palsterman: “Wanneer de harde Brexit een feit wordt, wordt het Verenigd Koninkrijk douane technisch als derde land beschouwd. De systemen gaan dit op voorhand weten en de douanescenario’s gaan de juiste declaraties uitstellen bij vervoer naar het Verenigd Koninkrijk. Een ander voorbeeld is wanneer bij voorbeeld Europa nieuwe douanetarieven oplegt. Die worden dan automatisch in de klantsystemen ingelezen en de klanten worden hiervan op de hoogte gesteld zodat zij hiermee optimaal kunnen omgaan.”

Wilt u meer weten?

Logo Stream Software

Stream Software