Hoe leidt standaardisering tot een duurzamere logistiek?

GS1 Belgium & Luxembourg, de not-for-profit organisatie gekend van de identificatie van producten door de overbekende barcodes maar ook de globale standaarden om data uit te wisselen, zet momenteel volop in op pilootprojecten rond standaardisering in de logistiek.

“Transport en logistiek kunnen een stuk efficiënter én duurzamer door een beter gebruik van de standaarden. Een eerste voorbeeld is de introductie van geharmoniseerde parcel identifiers, maar standaardisatie is ook veelbelovend voor de blockchaintechnologie en voor de circulaire economie”, stelt Industry Engagement & Innovation Manager Jan Merckx.

Jan Merckx: “Waar we tot nu toe in een economische wereld geleefd hebben, waar de kosten van de vervuiling vooral op de maatschappij werden afgewenteld, zijn het vandaag de bedrijven die meer en meer de rekening dienen te betalen. Denk bijvoorbeeld aan het groeiend aantal lage emissie zones in onze steden, waardoor we op een andere manier aan logistiek zullen moeten gaan doen, via city depots bijvoorbeeld. Geharmoniseerde parcel labels dragen bij tot de efficiëntie van deze logistiek.”

Pilootproject

GS1 Nederland heeft samen met Ecommerce Europe en met Eco2City een pilootproject opgezet rond de implementatie van een Europees geharmoniseerd parcel label. Eco2City is een Nederlandse NGO die steden over heel Europa bijstaat om een efficiënte en zero-emissie logistiek te bereiken. De intentie is dit ook in België op te starten.

Physical internet

Volgens Merckx is het physical internet het ideaalbeeld van de logistieke wereld van de toekomst, gebaseerd op drie kernwoorden: coördineren, samenwerken en connecteren zodat producten via geconnecteerde platformen naadloos kunnen overgaan van het ene naar het andere depot, van de ene naar de andere modus, van de productie tot bij de consument en terug. Het physical internet faciliteren doe je onder andere met uniforme standaarden, zoals open API’s bijvoorbeeld. 

Virtual twin

Een connectie tot stand brengen tussen een fysisch product en ‘zijn tweelingbroer’ online, waar de samenstelling en andere nuttige informatie vermeld kan worden, kan ook via standaardisering gerealiseerd worden en dat biedt bijvoorbeeld veel mogelijkheden voor circulaire economie.
Jan Merckx: “Om maar een voorbeeld te noemen. Van kleding die niet meer draagbaar is, zouden consumenten de ‘uniform resource identifier’ (URI) kunnen scannen en online bekijken waaruit het hemd is samengesteld en wat ermee vanuit circulair oogpunt kan of moet gebeuren. Consumenten hebben dan naast hun fysieke ook een digitale kleerkast.”    

Blockchain

Standaardisatie is volgens Jan Merckx ook veelbelovend voor blockchain. GS1 werkt momenteel samen met IBM, Microsoft,… om standaarden te creëren waarmee makkelijk informatie tussen de verschillende blockchains kan worden uitgewisseld. Vanaf 2019 zullen hiervoor een aantal kernpilootprojecten gedefinieerd worden.