Hotelgenen veroveren Gf Cleaning & Facility Services

De Kontichse Group-f vertegenwoordigt de bedrijven Gf Cleaning & Facility Services, Gf HomeComfort en Gf Hoogwerkers Verhuur. Het eerste is steeds meer actief in de hotelsector die een erg specifieke aanpak vergt. Maar wel één die dit bedrijf ligt. Zaakvoerder Frank Hechtermans en managing director Walter Schellekens lichten een tip van de sluier op.

Binnen het hotelwezen evolueert de schoonmaaksector momenteel sterk. "Het betreft hier erg specifieke diensten met een hoge kwaliteitsnorm waarbij we ons niet beletten tot het klassieke poetswerk, maar ook inspelen op andere zaken die de service van onze klant verbeteren. Voor elk hotel stellen we een vaste gouvernante aan die ter plaatse de dagelijkse planning coördineert. Want we bevinden ons hier in een heel eigen omgeving met een bijzondere cultuur en dagelijks contact met de hotelgasten."

Flexibiliteit troef

Gf Cleaning & Facility Services richt zich hierbij zowel op heel kleine als erg grote hotels. "De kleinere spelers merken al heel snel de meerwaarde op van dergelijke uitbesteding, dankzij de extra flexbiliteit waarover onze speciaal opgeleide medewerkers beschikken. Een regel die trouwens ook geldt voor grote hotels, vooral bij de opvang van piekmomenten. Wanneer bijv. een 'megacircus' als Tomorrowland neerstrijkt, vraagt dat wel enig anticipatievermogen."
Die toenemende anticipatie vormt trouwens één van de grote uitdagingen van het hedendaagse hotelwezen. "Er wordt verwacht van ons dat we zoveel mogelijk meedenken met de klant, op zoek naar oplossingen. Een vorm van servicegerichte uitwisseling van ideeën, die de normale schoonmaak overstijgt. Het komt er op neer de juiste mensen in te zetten op de juiste momenten."

Honkvast personeel

In totaal stelt Gf Cleaning & Facility Services 1500 mensen tewerk in zijn schoonmaakafdeling, waarvan 250 in het hotelwezen. "Die krijgen een intense opleiding zodat ze optimaal gewapend zijn om hun job optimaal uit te voeren. We merken dat onze hotelmedewerkers zich goed voelen in deze bijzondere wereld die toch meestal een sfeer van vakantie en ontspanning uitstraalt. Wij kennen in ieder geval een erg beperkt medewerkersverloop. Een correcte en tijdige verloning, het aanreiken van de juiste materialen en luisterend oor wanneer nodig dragen daartoe ongetwijfeld bij. Bovendien acteren onze gouvernantes als echte people managers."

Schoonmaak met een ecologisch DNA

Gf Cleaning & Facility Services hecht veel belang aan een ecologische filosofie. "We willen milieubewust tewerk gaan, temeer daar onze klanten vragen om mee te denken op dat vlak. Hotels worden geconfronteerd met een enorme afvalberg. Samen bekijken we hoe we die kunnen aanpakken. Want ook zij willen hun ecologische voetafdruk verkleinen, ook al veroorzaakt dat extra kosten. Maar soms moet je het niet te ver zoeken. Vraag de klanten om ongebruikt linnen niet op de grond te gooien en overstelp de hotelbadkamers niet met allerhande minuscule flesjes zeep. Kleine ingrepen die wel een enorm effect ressorteren. Zeker als je ook nog eens rekening houdt met de toenemende verkeersdrukte onderweg, waardoor de kostenpost transport maar blijft stijgen."

 

Wilt u meer weten?

Group-f