Innovation Bankers: bankiers van startups

Sinds een jaar denkt ING na over de beste manier om startups, scale-ups en innoverende bedrijven te ondersteunen. Een op haar beurt resoluut innoverende methode die bankiers een compleet nieuwe rol geeft.

Bescheiden én doeltreffend

"Het uitgangspunt van deze reflectie zit diep verankerd in de nieuwe innovatiemethoden en de basisprincipes van de samenwerkingseconomie", aldus Frank Plehiers, Directeur Professionals Oost- & West-Vlaanderen bij ING. "We moeten erkennen dat er vandaag een ecosysteem bestaat dat innovatie bevordert. En dat het, om innoverende bedrijven te bereiken, noodzakelijk is om de best presterende incubators en coworkingplatformen op te sporen en na te denken over de beste manier om ons hierin te integreren door met iets nieuws uit te pakken."

Van garage tot coworkingruimte

Maar wat houdt dat 'iets nieuws' nu precies in? Voor Stephane Leliaert, Business Banker Innovation bij ING, gaat het er in de eerste plaats om te erkennen dat dit nieuwe ecosysteem per definitie gericht is op samenwerking. "Een paar jaar geleden was een startup een avontuur dat van start ging in een garage of op een zolder. Vandaag ontstaan en groeien startups in coworking- en incubatieplekken. De tijd dat iedereen in zijn eigen hoekje werkte, is voorbij: delen en ideeën uitwisselen is nu de boodschap. Op die manier is er een dynamischer omgeving gegroeid die gericht is op leren, ervaringsuitwisseling en wederzijdse verrijking."

Win-winpartnerschappen

In contact komen met startups betekent dus: rekening houden met dat nieuwe gegeven. "Een onderneming die echt wil vernieuwen, beschikt over drie mogelijkheden", vervolgt Frank Plehiers:

- ofwel plant ze zo’n omgeving over in haar eigen omgeving, waarbij het risico vrij groot is dat de alchemie uitblijft;

- ofwel ontwikkelt ze zelf een gelijkaardige omgeving waarin ze actief investeert. Dat is wat ING bijvoorbeeld ambieert met FinTech Village

- ofwel kiest ze uit de bestaande spelers (incubators, coworkingplatformen …) diegene die een interessant 'track record' hebben, en gaan ze samen een wederzijds verrijkend partnerschap aan."

Mentors en coaches

"Met onze ervaring als bankier in het achterhoofd en onze slogan 'We love entrepreneurs' willen we onze rol baseren op de deeleconomie. We zijn er om inhoud en ervaring te delen", aldus nog Frank Plehiers. "Met andere woorden: we blijven weliswaar bankier, maar zien ons tegelijk veeleer als mentors en coaches. Maar opgelet: onze rol is er niet een van consultant, maar van gids.. Neem nu een startup die me een financiering vraagt van 100.000 euro. In plaats van meteen die behoefte 'businesswise' in te vullen, is het veeleer mijn taak om die ondernemer uit te dagen en de juiste vragen te stellen om hem werkelijk verder te kunnen helpen.

Innovatiebevorderaars

Stephane Leliaert: "Het is de bedoeling deze startup-oprichter te stimuleren, hem aan te zetten om zichzelf in vraag te stellen en hem vervolgens de juiste weg te wijzen. Naar een eerste referentieklant, naar een startup die we al kennen en waarmee hij een gemeenschappelijk project op touw zou kunnen zetten of waarop hij zich zou kunnen inspireren. Of naar een business angel die bereid is om te investeren, of naar een kmo of een grote onderneming die wil innoveren en met wie hij een strategisch partnerschap zou kunnen sluiten. En misschien ook naar een kredietoplossing, al is dat niet ons hoofddoel. We willen ons in de eerste plaats profileren als innovatie- en groeibevorderaars, om ons te positioneren binnen een langetermijnrelatie. Die aanpak werpt trouwens nu al vruchten af. Zo krijg ik vandaag al telefoontjes van startups die over mij gehoord hebben en samen met mij hun projecten willen bespreken." Daarnaast brengt de bank ook inhoud aan binnen die partnerschappen. "We willen ons netwerk aanspreken en sprekers uitnodigen die startups kunnen motiveren om workshops te geven binnen die structuren, kwestie van hen nieuwe denksporen aan te reiken.

Het aantal partnerschappen uitbreiden

Momenteel brengt ING deze actieve aanwezigheidsstrategie geleidelijk in de praktijk door win-winpartnerschappen aan te gaan. "We hebben al een formele overeenkomst gesloten met iMinds, licht Frank Plehiers toe. "En we zijn momenteel in bespreking met een aantal incubators in verschillende Belgische steden. Onze aanpak is zowel geografisch als sectoraal. We zullen in alle provincies over 'innovation bankers' beschikken die regelmatig actief zullen zijn in alle platformen waarmee we een partnerschap hebben gesloten. Daarnaast zullen ze er elk kwartaal ook specifieke trainingssessies geven voor startups."