Is Credit Management eigenlijk wel aan de kmo besteed?

Het is een tekort aan cash, niet een tekort aan orders, dat vaak aan de oorsprong ligt van sputterende bedrijven. Maar hoe zorg je in een klimaat waar vele bedrijven late betalingen hanteren als een middel voor cash management, dat uw zaak het hoofd boven water houdt?

Het is vaak moeilijk controle te houden over je cashpositie, zeker voor kleinere ondernemingen. Als je klanten hun rekeningen traag voldoen, heeft dit vaak een spiraaleffect, u kunt uw facturen, grondstoffen en misschien zelfs uw personeel niet meer betalen. Het maakt niet echt uit hoeveel klanten u hebt, of hoe vol uw orderboek wel staat, zonder de noodzakelijke cash zal uw onderneming een halt worden toegeroepen!
Het correct aansturen van de interne processen kan u helpen om uw cash inflow te sturen en uw winstgevendheid een boost te geven.

Vorderingen tot 40% van mijn activa? No way José!
Uwe vorderingen vormen vaak het grootste deel van de activa van uw onderneming. Soms kan dit oplopen tot 40%. En in de dienstensector, waar mensen, kennis en ervaring de producten zijn, is het niet ongewoon dat het zelfs oploopt tot 80%. Wanneer dit niet perfect beheerd wordt, zal het snel evolueren naar een blok aan het been van uw onderneming.

Credit Management is een boeiende, maar delicate materie, de manier waarop u ermee omgaat kan een zakelijke relatie maken of breken. U wilt uiteraard niet als verliezer uit de strijd komen. Bijvoorbeeld kunt u uw bedrijf schaden door een langdurige relatie in gevaar te brengen omwille van één onbetaald factuur. Anderzijds kan een assertievere aanpak aangewezen zijn voor een relatie die volledig spaak gelopen is.

Wat ook de situatie is, het kan een lange en moeilijke procedure worden waarvoor u niet altijd binnen het eigen bedrijf de gepaste oplossing voor handen hebt. Indien correct uitgevoerd, zorgt het wel voor extra werkkapitaal voor uw bedrijf, waardoor u weer een volgende uitdaging kan aangaan.

"Niemand" blijft gevrijwaard van achterstallige betalingen, of u bent één van die weinige B2B ondernemingen die alles op cashbasis verkoopt?

Ook grote bedrijven krijgen te maken met achterstallige betalingen maar uiteraard is de impact bij kmo's veel groter, gezien zij niet steeds over de benodigde financiële buffer beschikken om deze moeilijke periodes te overbruggen.

Ondanks deze kennis blijft u als kmo financiële steun verlenen aan uw klanten, hopend dat het goodwill creëert en uw zaak vooruit helpt. In realiteit zorgt elke dag dat uw klant u te laat betaalt voor een substantiële kost in bankkosten en intresten en krijgt u er zeker niet meer respect door van uw klanten. Ik ben in de overtuiging dat het tegendeel veelal het geval is.

Oké, maar wat is nunhet gepaste antwoord?
Vooraleerst preventie! Rigoureuze credit managementprocessen zijn essentieel. Zorg ervoor dat u correct en tijdig factureert. Wees niet bang om te controleren of een factuur goed is toegekomen en volg facturen op wanneer ze niet op vervaldag betaald werden.
Meer en meer ondernemingen gaan in zee met specialisten om hun credit management te stroomlijnen of uit te voeren, zodat ze zichzelf terug op hun kerntaken kunnen focussen.

Kredietverzekering, ....
Weinigen spreken tegen dat vertrouwen een must is om zaken te doen. Informatie moet dan ook het hulpmiddel bij uitstek zijn/worden van iedere ondernemer. Met een goede creditmanagement-strategie op zak beseft een slim bedrijf dat de winstgevende maar riskante deal van vandaag niet het blok aan het been van morgen hoeft te worden. Slimme bedrijven weten dat niet alle risico's noodzakelijk slechte risico's zijn Kredietverzekeraars zullen niet enkel helpen om de risico's te identificeren, maar geven eveneens belangrijke extra informatie, zodat ondernemers doordachte beslissingen kunnen nemen.

Een kredietverzekering van Atradius is een eenvoudige en flexibele creditmanagementtool die ervoor zorgt dat u wordt betaald voor uw producten en diensten. Elke kredietverzekering biedt een basisbescherming, maar Atradius gaat steeds een stap verder: met een kredietverzekering van Atradius investeert u in een duurzame groei en in het succes van uw onderneming, dit zowel als starter, als uit de kluiten gewassen kmo of als gevestigde multinational.