Je bedrijf overlaten? Sequensis zorgt voor een succesvol overnametraject

“Je kan niet vroeg genoeg beginnen aan een voorgenomen overname. Een succesvolle overname van je bedrijf begint reeds drie tot vijf jaar vóór de eigenlijke overdracht en integratie. Bovendien heb je een duidelijk stappenplan nodig waarbij de voorbereiding de cruciale fase is. Wij onderscheiden ons door de klemtoon op die belangrijke voorbereidingsfase te leggen.” Aan het woord zijn Eddy Marginet en Marc Van Damme van Sequensis, samen goed voor meer dan 40 jaar bedrijfservaring en expertise.

Een succesvolle overdracht neemt gemiddeld zo’n vijf tot zeven jaar in beslag. De voorbereidingsfase duurt zo’n drie tot vijf jaar, en de twee andere fasen, de overdracht en de integratie, duren elk nog eens één tot anderhalf jaar.

Loslaten…

Eddy Marginet: “Een bedrijf verkoop je niet van de ene dag op de andere. Een overdracht neemt een lange voorbereiding in beslag. Daar zijn twee redenen voor, een technische en een emotionele en de emotionele reden is eigenlijk nog de belangrijkste.”

Marc Van Damme: “Het loslaten van je bedrijf is een emotionele zaak en vaak wordt de beslissing zo lang mogelijk uitgesteld. Het gaat immers om je levenswerk waar je jarenlang veel tijd en energie in hebt gestoken. Als het om een familiebedrijf gaat, ligt een overdracht vaak nog moeilijker, denk bijvoorbeeld aan een eventuele versnippering van het familievermogen. Deze factoren maken het noodzakelijk om tijdig met de voorbereiding van de overdracht te starten en samen met de familie, kinderen, naaste medewerkers,… een zo breed mogelijk draagvlak te creëren en de neuzen in dezelfde richting te brengen. Daarna kan er gefocust worden op het technische aspect.”

SWOT-analyse

Sequensis leidt je overdracht in goede banen en maakt je bedrijf klaar voor verkoop.

Eddy Marginet: “We maken daarvoor een zogenaamde SWOT-analyse en brengen de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen van je bedrijf in kaart. Potentiële overnemers krijgen op deze manier een duidelijk beeld van de troeven van de onderneming en van de toekomstige groei, maar ook van de aandachtspunten. Een goed businessplan is met andere woorden geen overbodige luxe.

Na deze analyse maken Eddy Marginet en Marc Van Damme een realistische waardering van het bedrijf op, waarna een strategie en een actieplan worden uitgewerkt om de gepaste overnemer te vinden.

Marc Van Damme: “Met de juiste begeleiding verloopt de verkoop van je bedrijf gemakkelijker en sneller. Belangrijk is om zowel bij de overlater als de overnemer vertrouwen te scheppen. Daar hechten we met Sequensis dan ook zeer veel aandacht aan, zonder echter de techniek uit het oog te verliezen. Door de voldoende lange voorbereidingsfase leren wij het over te dragen bedrijf door en door kennen, wat ons een belangrijk competitief voordeel oplevert.”

De Vlaamse overheid neemt de kosten van de begeleiding door Sequensis voor 50% voor haar rekening via de KMO-portefeuille. Eddy Marginet en Marc Van Damme staan vrijblijvend ter beschikking om je daar verder over te informeren. (NV)