Krijg meer inzicht in jezelf en in je medewerkers

We spreken allemaal dezelfde EN een andere taal… Dat de ene wat introverter of extraverter is dan de andere, begrijpen we allemaal. De ene zal ook wat intuïtiever handelen dan de andere. Met de ene zal het ook beter klikken dan met de andere. Soms is een samenwerking met iemand echter vanaf het begin moeizaam waarbij verschillen in stijl, behoeften en verwachtingen een obstakel vormen. Met Insights® Discovery leer je op een kleurrijke manier inzicht te krijgen in de ‘taal’ van jezelf en een ander, in je eigen gedrag en in dat van een ander, waardoor de onderlinge communicatie en connectie met anderen merkelijk verbetert. Insights® Discovery kan je ontdekken tijdens een leuke, maar wel leerrijke teambuilding, of meer diepgaand waarbij je je eigen profiel laat opmaken.

Chantal Smedts: “Insights® Discovery is gebaseerd op de typologie van de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung, die een aantal belangrijke dimensies heeft gedefinieerd. Het is een werkinstrument dat uitgaat van het feit dat elk individu uniek is, maar tegelijk bepaalde karakteristieken heeft die universeel zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld allemaal intuïtie in ons, maar de ene veel meer dan de andere.”

Anneliese Monden: “Een Insights® Discovery profiel geeft je inzicht in jezelf, maar leert je ook om anderen beter te begrijpen. Het is een ideaal instrument voor zowel je professionele als persoonlijke ontwikkeling. Door meer inzicht te krijgen in jezelf en in de ander zorg je voor een betere samenwerking, een open communicatie en minder conflicten.”

Met Insights® Discovery leer je om je unieke zelf te blijven, maar je leert tegelijkertijd de andere ‘talen’ zodat je je kan adapteren aan de andere, zonder jezelf te verliezen. Chantal Smedts: “Hoe beter je jezelf kent, hoe meer je in je kracht kan blijven en tegelijkertijd connectie kan leggen met anderen.” (NV)