Laat uw opleidingen subsidiëren door het Agentschap Ondernemen

In de kenniseconomie waarin we vandaag leven in Europa, is levenslang en levensbreed leren meer dan ooit belangrijk om ons concurrentievermogen te kunnen handhaven. Wist u dat het Agentschap Ondernemen met de kmo-portefeuille subsidies verstrekt voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching? Tussen 1 januari en 30 april werd al een bedrag van net geen 11 miljoen euro aan geldelijke steun toegekend. Het Agentschap Ondernemen geeft daarnaast ook opleidingssubsidies in het kader van de Strategische Transformatiesteun.

In de kenniseconomie waarin we vandaag leven in Europa, is levenslang en levensbreed leren meer dan ooit belangrijk om ons concurrentievermogen te kunnen handhaven. Wist u dat het Agentschap Ondernemen met de kmo-portefeuille subsidies verstrekt voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching? Tussen 1 januari en 30 april werd al een bedrag van net geen 11 miljoen euro aan geldelijke steun toegekend. Het Agentschap Ondernemen geeft daarnaast ook opleidingssubsidies in het kader van de Strategische Transformatiesteun.

De kmo-portefeuille is de bekendste subsidiemaatregel van het Agentschap Ondernemen. Wnd diensthoofd Dieter Goossens: “Het is een zeer toegankelijk en laagdrempelig instrument waarbij de administratieve weg zo kort mogelijk wordt gehouden en de subsidieaanvraag en –toekenning volledig digitaal verlopen. Zo’n 35.000 bedrijven maken er jaarlijks gebruik van. Tijdens de eerste vier maanden van dit jaar hebben we 10.906.000 euro aan subsidies toegekend, vooral aan kleine kmo’s en eenmanszaken.”

Kmo’s kunnen elk jaar tot 40.000 euro aan subsidies bekomen. De opleidingen en/of het advies dient wel ingekocht te worden bij erkende dienstverleners.

Dieter Goossens: “Aan keuze aan opleidingen is er geen gebrek. Er zijn enkele duizenden dienstverleners door het Agentschap Ondernemen erkend, waaronder ook alle onderwijsinstellingen, hogescholen en universiteiten, die erkend zijn door het ministerie van onderwijs. Het spectrum aan opleidingen is heel breed. De meeste opleidingen en cursussen die ingevuld worden, hebben betrekking op administratie, financiën, algemene vaardigheden en management, maar wanneer een heftruckchauffeur zich verder wil bekwamen en een bepaald brevet moet halen, kan hij daarvoor via de kmo-portefeuille een subsidie krijgen.

Belangrijk is dat de opleidingen betrekking hebben op de kernprocessen van de steunvragende kmo.”

Strategische transformatiesteun

Wanneer ondernemingen een strategisch transformatieproject willen realiseren, kunnen zij daarvoor sinds 1 oktober 2013 Strategische Transformatiesteun aanvragen. Het Agentschap Ondernemen kent dan steun toe voor opleidingen en investeringen die essentieel zijn voor het doorvoeren van het transformatieproject.

Diensthoofd Elke Tiebout: “Het transformatietraject moet wel gericht zijn op innovatie, internationalisering en duurzaamheid. Het bedrijf kan zowel de personeelskost van interne als externe opleiders alsook van de mensen die opgeleid worden, inbrengen, alsook de verplaatsingskosten. Ook bepaalde afschrijvingskosten voor het gebruik van materiaal of productielijnen tijdens de opleidingen komen in aanmerking.”

Om in de maatregel te kunnen instappen, volstaat het voor een kleine onderneming om 100.000 euro aan opleidingskosten te hebben. Voor een middelgrote onderneming ligt de drempel op 200.000 euro en voor een grote onderneming op 300.000 euro.

Elke Tiebout: “Op deze bedragen kent het Agentschap Ondernemen een transformatiesteun van twintig procent toe, eventueel verhoogd met een bonus van vijf procent, volgens de tewerkstelling die met het transformatieproject gerealiseerd wordt. Het maximumsubsidiebedrag is één miljoen aan basissteun, waarop nog de bonus van vijf procent kan komen.”

Sinds de maatregel in oktober 2013 van start is gegaan, ontving het Agentschap Ondernemen reeds een vijftigtal aanvragen. Daarvan werden ondertussen al zeven dossiers goedgekeurd voor een totaal steunbedrag van 6,6 miljoen euro (investerings- en opleidingssteun tezamen).

Elke Tiebout: “Voor grote bedrijven die niet in aanmerking komen voor investeringssteun omdat zij niet in een Europese steunzone gevestigd zijn, vormt de opleidingssteun een alternatief om bepaalde investeringen in overweging te nemen.” (NV)