“LogiQstar, de ultieme ERP- en CRM-oplossingvoor àlle logistieke dienstverleners”

"Als IT'er ben ik sinds 1983 actief in de Haven van Antwerpen en heb ik in de loop der jaren verschillende generaties van IT-platformen zien ontstaan. Het LogiQstar-platform is de conclusie van alles, de ultieme ERP- en CRM-oplossing voor àlle logistieke dienstverleners. Het gaat om een applicatiebouw waarbij we één gemeenschappelijke software kunnen aanbieden voor alle soorten van spelers in de sector en dit wereldwijd." Dat vertelt Tom Young, bedenker en bezieler van LogiQstar over het softwareproduct, dat hij samen met een enthousiaste ploeg medevennoten en –werkers ontwikkelde en sinds 2011 in de markt zet. LogiQstar zal in 2015 ook via online offering verkrijgbaar worden.

De veelzijdigheid van het platform zit reeds vervat in de naam. Tom Young: "In onze productnaam staat LogiQ voor logistics, logisch en Quality voor de intelligente oplossingen die we aanbieden. Star staat voor de verschillende vervoersmodi die we met ons platform ondersteunen: Sea, Train, Air en Rail en alhoewel we ontstaan zijn in de Haven van Antwerpen benaderen we de logistieke dienstverlening vanuit een internationale visie."

LogiQstar is een transparant platform. Tom Young: "Alle data die in een bedrijf ontstaan zijn doorheen het hele bedrijfsproces consulteerbaar, vanaf het allereerste contact met de leverancier of met de klant, over de offerte tot en met de uitvoering van het order, de facturatie en de betaling. Deze data zijn niet alleen op elk niveau consulteerbar, maar kunnen ook door elke betrokken partij gebruikt worden, zodat er nooit meer gegevens dubbel moeten worden ingetypt. Alle data zijn bovendien in alle stadia door alle gebruikers meteen opvraagbaar zonder dat er bijvoorbeeld nog in papieren documenten moet worden gebladerd."

Dat LogiQstar alle aspecten van de logistieke dienstverlening covert én wereldwijd kan worden gebruikt, blijkt uit het klantenbestand van Tom Young waarin we bedrijven van verschillende grootte (van 1 tot 200 users) en met zeer uiteenlopende activiteiten terug vinden. Deze klanten bevinden zich in België, Nederland, Luxemburg, Portugal, Duitsland, Malta en Denemarken. Met een project in Brazilië in het verschiet gaat LogiQstar voor het eerst intercontinentaal.


Tom Young: "Als we vandaag naar ons cliënteel kijken, kunnen we vaststellen dat we in onze opzet geslaagd zijn. Neem bijvoorbeeld onze klant Molenbergnatie. Dat is een typisch niet-watergebonden natiebedrijf dat een uiteenlopend pallet aan handelingen verricht op het vlak van import, export, douaneformaliteiten, voorraadbeheer, elektronische communicatie met hun klanten,... Alles verloopt via het LogiQstar-platform. Onze klant Manuport Logistics is actief in een complexe vorm van freight forwarding, waarbij het bedrijf samenwerkt met verschillende agenten in de wereld. Dit vereist andere orderprocessen, maar ook hier zorgt LogiQstar voor de nodige ondersteuning. MT Art Services is dan weer een klein heel gespecialiseerd bedrijf, actief in de handeling van unieke, waardevolle kunstobjecten die via luchtvracht naar Europa komen en in Luxemburg in een hoog beveiligd magazijn worden opgeslagen. Deze niche vereist een specifieke communicatie met de diensten van Douane en Accijnzen. Ook hier leveren we met LogiQstar piekfijne diensten af, met software die door de Luxemburgse douane goedgekeurd werd."


Online Offering

LogiQstar is een platform, opgebouwd op basis van Microsoft Dynamics NAV en CRM. Dit betekent dat u in het platform alle Microsoft Office producten (Word, Excel, Outlook,...) kan integreren. Meer dan 80.000 bedrijven in de wereld, waarvan 2.000 in België opteerden reeds voor het ERP-platform van Microsoft Dynamics en voor de CRM-oplossing van MS Dynamics kozen reeds meer dan 40.000 bedrijven, goed voor meer dan 40 miljoen gebruikers. Met LogiQstar worden deze oplossingen ook zeer geschikt voor logistieke dienstverleners.
Vanaf 1 januari 2015 biedt LogiQstar naast het on premise aanbod ook een online offering aan. Tom Young: "Het gaat om een totaalaanbod, van de hosting over de volledige infrastructuur en de MS Office omgeving met Word, Excel, Outlook,... tot en met de MS Dynamics modules NAV en CRM toe. U kan met andere woorden zelf beslissen welke elementen u al dan niet in de cloud wil laten werken en welke niet. Zo weet u perfect wat u per maand per gebruiker betaalt en kan u heel soepel inspelen op uw softwarebehoeften wanneer uw bedrijf groeit of krimpt."


Platform van de toekomst

Tom Young is zich meer dan ooit bewust van het feit dat bedrijven voortdurend evolueren. Ze groeien, investeren, trekken nieuwe klanten aan, behandelen nieuwe commodities. Bedrijfsprocessen zijn niet rigide, ze evolueren samen met de groei en eventuele diversifiëring van het bedrijf.

Tom Young: "Dat is precies de sterkte van het platform. Met LogiQstar dien je je niet neer te leggen bij de limieten van je software. Met de business modeling tool in LogiQstar pas je bestaande processen zonder meer aan of creëer je volledig nieuwe flows. Flexibiliteit is geen loze slogan met LogiQstar! Ook onze douane oplossingen, vandaag beschikbaar in België en Duitsland en vanaf eind dit jaar ook in Nederland, zijn zodanig opgebouwd dat we de wijzigingen in wetgeving en communicatie meestal via configuratie kunnen verwerkt worden." (NV)