Logistiek in goede banen: het warehouse management systeem van TANS

Transport en logistiek doen de wereld draaien. Geen onderdeel of product bereikt de fabrikant en klant zonder. Het goed beheren van dat proces, met behulp van een Warehouse Management Systeem of WMS, is dus de sleutel op de deur. Dankzij TALIS, het WMS-systeem van het Nederlandse bedrijf TANS, is deze sleutel ook betaalbaar, op vraag en maat van de kleine klant.

Transport en logistiek doen de wereld draaien. Geen onderdeel of product bereikt de fabrikant en klant zonder. Het goed beheren van dat proces, met behulp van een Warehouse Management Systeem of WMS, is dus de sleutel op de deur. Dankzij TALIS, het WMS-systeem van het Nederlandse bedrijf TANS, is deze sleutel ook betaalbaar, op vraag en maat van de kleine klant.

Het hoofdkwartier van TANS is gevestigd in het Nederlandse Eindhoven. Logistiek centraal, niet ver van België en Duitsland. Wij spraken er met René Knapen, directeur van het bedrijf. “België en Nederland zijn altijd bijzonder sterk geweest in de logistieke- en transportsector. Dat komt natuurlijk enerzijds” vertelt René Knapen, “ door de ideale ligging van beide landen in het hart van Europa maar anderzijds ook door het hoge kennisniveau en de vele opleidingsinstituten die je hier vindt. De som van dat alles werkt als een magneet op bedrijven die hier een Europees distributiecentrum willen opzetten” .

Warehouse activiteiten

“Warehousing kan je samenvatten” licht René Knapen toe, “in twee afgelijnde deelgebieden. Het is de opslag, registratie, in- en uitslag van goederen enerzijds en de Valued Added Logistics anderzijds, waarbij men waarde toevoegt aan logistieke activiteiten: bijvoorbeeld een Nederlandse handleiding voorzien voor spullen uit de US, stickering en de juiste stekkers toevoegen bij elektronica uit Azië. Dat zijn logistieke activiteiten die steeds gebeuren in het land van bestemming. Omdat Rotterdam en Antwerpen wereldhavens zijn van waaruit andere landen bevoorraad worden, via binnenvaart, spoor, weg en lucht, vind je die Europese en logistieke hotspots hier. De ganse warehousing wordt dus niet meer door merken en producenten gedaan maar uitbesteed aan logistieke dienstverleners en transportbedrijven. Die laatste boren dus een nieuwe bron van inkomsten aan door mee op de stoel van de regisseur plaats te nemen en aan Valued Added Logistics te doen. Door gebrek aan eigen kennis en middelen zie je dat kleine transportbedrijven zich in dat proces omvormen tot operators voor de grotere spelers. Sommige kleine transportbedrijven gaan zich specialiseren op een bepaald segment of product. Omdat ze vaak niet kapitaalkrachtig zijn zoeken ze op de markt van warehousetoepassingen naar goedkopere maar minder efficiënte oplossingen”.

Betaalbaar en flexibel

“Speciaal voor die kleine transportbedrijven” legt René Knapen uit, “hebben wij een eigen warehousingsysteem ontwikkeld, genaamd TALIS, dat op verschillende vlakken een meerwaarde biedt in vergelijking met de bestaande en vaak dure software-pakketten. Allereerst is TALIS een standaardpakket en dus goedkoop –je betaalt enkel voor wat je gebruikt en niet voor een hele resem overbodige extra’s- maar het is bovendien een flexibel systeem dat op maat van elke klant kan worden aangepast. Tenslotte hoef je ons WMS-systeem niet eens aan te kopen, je kan TALIS als bedrijf ook huren. Een basispakket bijvoorbeeld, voor vier users kost 500 euro per maand, service inbegrepen. Twee scanners extra kosten slechts 170 euro per maand meer. Voor vergelijkbare pakketten op de markt betaal je bij aankoop soms wel 70.000 euro!”

Gratis voor scholen

“Onlangs hebben we trouwens” besluit René Knapen, “twee Belgische scholen met onze TALIS uitgerust. Studenten leren zo te werken met het allernieuwste op de markt en doen een schat aan kennis op die ze anders pas door werkervaring aanleren. Vandaar dat wij ons WMS-systeem gratis ter beschikking stellen aan de gespecialiseerde scholen”. (DC)