Mega Cindy laat ondernemers verkopen met hun hart

Wat is dan de sleutel die Mega Cindy hanteert om het hart van de koper te openen? Koopweerstand wegnemen is de eerste stap.

“Maar tijdens onze trainingen leer je ook hoe je communiceert van mens tot mens, hoe je een authentiek gesprek voert, gerichte vragen stelt en op een efficiënt manier een verkoop afsluit. Kortom, verkopen vanuit je hart.”