Met een hart voor elk kantoor: efficiënt  vastgoed en facility management dankzij AOS Studley

Naar het beheer en onderhoud van elk bedrijfsgebouw gaat meer geld dan men denkt. Het is de tweede of derde grootste uitgavenpost voor bedrijven in de dienstensector. Objectief en onafhankelijk advies hierover kan dus (veel) geld besparen. Wij klopten op de deur van Patrick Waûters, director Facility Management Consulting bij AOS Studley, het bedrijf dat met een hart voor elk kantoor, advies op maat geeft. “Iedere vraag met betrekking tot elk kantoorgebouw, kunnen wij vakkundig beantwoorden”, vertelt Patrick Waûters. Dat komt omdat we met ons advies altijd aan dezelfde kant staan als de eindgebruiker van het bedrijfsgebouw.”

Advies op maat

Patrick Waûters legt uit: “Het advies dat we geven, behandelt in grote lijnen vier thema’s. Ten eerste kunnen we helpen zoeken naar het ideale kantoorpand  –wat is het best geschikte gebouw aan de meest gunstige voorwaarden? Het tweede soort advies heeft betrekking op het efficiënt en aangenaam gebruik van een gebouw: hoe bepalen we de uitstraling van het pand, welke diensten horen dicht bij elkaar te zitten, hoe gaan we om met teleworking…?  Ten derde is AOS Studley gespecialiseerd in het vlekkeloos beheren van bouw-, verbouw-, en opfrissingswerken. Thema vier tenslotte behelst het organiseren van de facilities, zeg maar het dagelijks garanderen dat iedereen efficiënt en comfortabel kan werken in het gebouw. Facility management, en daar kom ik straks op terug, is zo ruim en daardoor enorm belangrijk in het optimaliseren van de totale beheerskosten.  Natuurlijk is het de klant die bepaalt op welke van de vier soorten advies hij beroep wil doen maar hij kan ze ook samenvoegen tot een totaalpakket.”

Facility Management (FM)

“Facility Management, of het efficiënt beheren van een gebouw, bestaat uit verschillende opdrachten” licht Patrick Waûters toe.  “Allereerst heb je de kostenoptimalisatie. Bedrijven vragen ons dan om hun gebouwkosten te verlagen, natuurlijk rekening houdend met de minimaal vereiste kwaliteit. We gebruiken hiervoor onze database met de beheerskosten van meer dan 1.300 gebouwen.  We adviseren onze klanten ook vaak bij het uitbesteden van hun schoonmaak, bedrijfscatering, beveiliging van het gebouw, technisch onderhoud… Alleen als je zoiets verstandig aanpakt, blijft de kost beheerst, krijg je een gelijke of hogere kwaliteit en behoud je voldoende controle en info over de geleverde diensten. Ten slotte helpen we klanten om de afgesloten uitbestedingscontracten efficiënt op te volgen. Voor de nieuwe kantoren van Unizo bijvoorbeeld volgen wij als facility manager al die contracten nauwgezet op gedurende 3 jaar.”

AOS Studley kan buigen op een enorme expertise die put uit ons lokaal en internationaal netwerk. Door te werken voor kmo's en grote bedrijven, beschikken we over heel veel kennis die ons toelaat om permanent te innoveren. De onafhankelijke positionering van AOS Studley voorkomt elk belangenconflict en onze gepassioneerde medewerkers garanderen succes voor elke klant.