MEXICO NATIE : “Multimodaliteit vergt nieuwe regels”

Mexico Natie heeft sinds het begin van dit jaar zijn nieuwe kaai 740 – 748 volledig in gebruik. De kaai, gelegen aan het Delwaidedok, werd grondig gerenoveerd en aangepast. De voorkaai werd volledig geasfalteerd en er werd een nieuw magazijn opgericht van ± 16000 m². Met een diepgang van meer dan 16 meter verleent de kaai toegang aan de grootste schepen, en vanop deze kade kan Mexico Natie interland transporten aanbieden via de weg, het spoor en de binnenvaart. 

Kaai 740-748 heeft een oppervlakte van ruim 27 ha, uitgerust met 3 zware mobiele havenkranen waarvan één hydraulische kraan, vooral voor de bediening van short sea schepen en specifieke trafieken. Samen met deze kranen is de terminal uitgerust met een 20-tal vorkliften (tussen 5 en 35 ton capaciteit) en 5 à 6 containerstackers. Kaai 740 biedt vele mogelijkheden voor zowel stukgoed, lijndiensten, containerdiensten en free-out / free-in partijen ijzer, staal, chemicaliën, grondstoffen enz. 

Verder zal Mexico Natie deze hub ook verder uitbouwen voor de behandeling: strippen en stuffen van containers om deze containers zowel via de weg, het spoor en de binnenvaart op terminals van vertrek te krijgen of af te halen.

De enige kanttekening die wij ons hierbij moeten maken is de bediening (het lossen en laden van de lichters) op de grote containerterminals, vaak worden er afspraken gemaakt (reeds 2 dagen voordien) die dan niet kunnen gerespecteerd worden wat onaanvaardbaar is. 

Deze vertragingen leiden tot enorme frustraties, goederen komen te laat op bestemming, er ontstaan demurrage- en detentionkosten en zelfs storage kosten. Om in de toekomst ervoor te zorgen dat er meer en meer multimodaal gewerkt wordt, zullen er nieuwe regels en reglementen moeten komen die ook aan de lichtermaatschappijen rechten geven zodat deze hun planning (de wachttijden verminderen) beter kunnen aanhouden en hun taken binnen een normaal tijdsbestek kunnen uitvoeren.  

Met een minimum aantal containers per call en per terminal in te voeren zal men het probleem niet oplossen want iedere overslag van containers kost geld met als gevolg dat containers terug via de weg zullen worden vervoerd in plaats van de containers er af te halen. 

Tot slot: “Toekomstig transport zal meer en meer multimodaal moeten gebeuren, maar opdat dat succesvol wordt, zullen nieuwe regels nodig zijn”, stelt Marc Ivens, waardoor stouwerijen betere service moeten bieden aan de lichteroperatoren.  

Maar niet alles zal opgelost worden door vervoer via het water.  De overheid zal moeten investeren in meer infrastructuur willen wij met zijn allen van Vlaanderen een logistieke draaischijf van Europa maken.