Niets dan positieve reacties op Centraal Boekingsplatform van VEA

Nog voor VEA, de Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen, daadwerkelijk van start is gegaan met haar Intermodaal Centraal Boekingsplatform voor containers lopen er niets dan positieve reacties binnen. De bedoeling van het platform is om enerzijds volumes te bundelen en om anderzijds meer transporten via het spoor en de binnenvaart te laten verlopen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het Centraal Boekingsplatform in de tweede helft van dit jaar in gebruik kunnen worden genomen.

De wetenschap dat bijna veertig procent van de containers tussen de inland terminals en de haven leeg vervoerd worden, zette VEA enkele jaren geleden aan om hiervoor een oplossing te zoeken.

Directeur Olivier Schoenmaeckers: “Dat resulteerde in de oprichting van een Intermodaal Centraal Boekingsplatform dat ons toelaat te kijken waar die lege containers in het binnenland zich bevinden, zodat ze gevuld terug naar de haven kunnen komen. We richten ons daarbij vooral op de binnenvaart en op het spoor. Expediteurs die nu vaak de reflex hebben om hun containers via de weg te transporteren, willen we met dit platform sensibiliseren dat het ook anders kan. Belangrijk daarbij is om tijdig aan het transport te beginnen denken. Ik benadruk dat het om een neutraal platform gaat, dat openstaat voor de leden van onze expediteursgemeenschap, maar ook voor rederijen, terminals, verladers,... De gegevens over de goederenstromen die in het systeem zullen worden ingegeven blijven vertrouwelijk binnen het platform.”

In de aanloop naar de lancering van het boekingsplatform ontvangt VEA niets dan positieve reacties vanuit de markt.

Olivier Schoenmaeckers: “We werden reeds benaderd door dienstverleners in de binnenvaart en het spoort om te kijken of ze een rol in het platform kunnen opnemen en ook heel wat andere organisaties waaronder verschillende terminals in de haven, het VIL en het VBO vroegen reeds om nadere toelichting. Dat zijn alvast heel positieve signalen.”

Verschillende parameters

Wil je een transport inplannen, dan toont het centraal boekingsplatform je alle mogelijkheden die op dat ogenblik ter beschikking zijn via het spoor of de binnenvaart met een overzicht van de tarieven, de mogelijkheden tot hergebruik van lege containers, enz. Ook het wegvervoer gedeelte voor de last-mile wordt hierin meegenomen. Je kan daarbij verschillende criteria ingeven en vragen dat het systeem de mogelijkheden sorteert op kostprijs, op CO2-uitstoot,… Het spreekt vanzelf dat je je lading vervolgens kan volgen via een track & tracing systeem.

Aanwerving

De vennootschap nodig voor het Centraal Boekingsplatform is momenteel in oprichting. Olivier Schoenmaeckers: “Op dit ogenblik voeren we volop gesprekken met kandidaten voor de functies van projectmanager en supply chain manager. Geïnteresseerden mogen zich nog altijd aanmelden. Vereisten zijn ervaring in de sector, een grondige kennis van intermodaal vervoer en bij voorkeur een breed netwerk in de havengemeenschap.”

Van zodra alle gegevens en tarieven van alle dienstverleners in het platform zullen ingebracht zijn, kan het Centraal Boekingsplatform effectief uit de startblokken.

De lancering van het Centraal Boekingsplatform zal gepaard gaan met een groot event, in samenwerking met het Gemeentelijk Havenbedrijf en de Vlaamse overheid, die structurele partners in het project zijn. (NV)