Nieuwe douanewetgeving treedt vanaf 1 mei 2016 in werking

"We krijgen stilaan een beeld vanwat ons te wachten staat"

Op 1 mei 2016 treedt het nieuwe communautaire douanewetboek UCC (Union Customs Code) in werking. Jef Hermans, gedelegeerd bestuurder van Portmade en voorzitter van de VEA-commissie ‘Douane’ en Jan Van Wesemael, senior advisor customs & compliance bij Alfaport Voka, volgen de implementatie van de UCC op de voet en zijn nauw betrokken bij de vertaling van de Europese regelgeving naar nationale regels. “De puzzel valt in elkaar. We krijgen stilaan een beeld van wat ons te wachten staat en welke termijnen er tegenover staan”, stelt Jef Hermans.

Jef Hermans heeft de indruk dat bepaalde consultants de UCC trachten te ‘verkopen’ als een ‘big bang’.

Jef Hermans: “We hebben tijd. Er is een overgangsperiode van vier jaar voor de implementatie van de UCC. De nieuwe regels hangen samen met nieuwe IT-systemen die per lidstaat geïmplementeerd moeten worden. Dat is niet met één vingerknip geïnstalleerd.”

 

Niettemin zijn er wel een paar nieuwe basisregels, die vanaf 1 mei 2016 wel degelijk van kracht gaan.

Jan Van Wesemael: “Dat is kort dag. De basiswetgeving werd weliswaar twee jaar geleden reeds publiek gemaakt, maar de uitvoeringsbepalingen werden pas op 29 december 2015 gepubliceerd. Op nauwelijks vier maanden tijd moeten we nu de vertaalslag maken van de Europese wetgeving naar de Belgische procedures. De Belgische douane heeft de jongste tijd bergen werk verzet.”

 

Vergunningen

Na 1 mei zullen bepaalde bestaande vergunningen voor douane-entrepots opnieuw beoordeeld moeten worden en zullen andere vergunningen moeten worden aangevraagd.

Jef Hermans: “Het gaat bijvoorbeeld over de toepassing van de tijdelijke opslag in zee- en luchthavens. Containerterminals zullen ook een administratie moeten voeren voor de uitslag van de containers. Op dit moment zijn we volop bezig om de regels hierrond nationaal in te vullen. De nieuwe regels zullen in elk geval zorgen voor rechtszekerheid.”

 

Ook de regels rond borgstellingen en zekerheden zijn verscherpt in de UCC.

Jan Van Wesemael: “De UCC zal verregaande vereenvoudigde procedures toestaan aan bedrijven die AEO-gecertificeerd zijn. 80% van de goederenstromen in de Haven van Antwerpen verloopt ondertussen AEO-gecertificeerd.”

 

Bedrijven die nog geen AEO-certificaat hebben, maken daar volgens Jef Hermans en Jan Van Wesemael nu best werk van.

Jan Van Wesemael: “We evolueren met de UCC van een transactionele naar een system based benadering, waardoor de supply chain minder onderbrekingen zal ondervinden door controles. De fysieke flows zullen vlotter en sneller kunnen verlopen, want je hoeft geen rekening meer te houden met transactionele onzekerheden.”

 

Competentie

Jef Hermans en Jan Van Wesemael vrezen dat niet alle bedrijven de competentie in huis hebben om de implementatie van de UCC tot een goed einde te brengen. Ze maken in dit verband graag ‘reclame’ voor de opleidingen van opleidingsinstituut Portilog en voor het tweede douanecongres dat op 16 maart a.s. plaatsvindt in de KBC-toren in Antwerpen. Inschrijven via www.voka.be of www.flows.be.

Jef Hermans: “In verband met de implementatie van de UCC is het wel ongelukkig dat Douane & Accijnzen net nu volop een personeelsreorganisatie doorvoert en evolueert van een regionale naar een centrale structuur. Dat de douane nu ook in shiften werkt, heeft in praktijk ook een vermindering van het aantal FTE tot gevolg. Er worden nu immers geen structurele overuren meer gepresteerd. Dat zijn bijkomende uitdagingen waar het hoofd aan moet geboden worden.” (NV)