Onmisbare speler in de internationale handel

Vanaf het begin, werd het Brusselse havenplatform ontworpen als een instrument voor economische ontwikkeling.

De Haven van Brussel is gelegen in het centrum van het Noord-west-Europese transportnetwerk en in het achterland van de grotere, internationale Vlaamse zeehavens zoals Gent, Antwerpen en Zeebrugge. Haar containerterminal, die beheerd wordt door Trimodal Terminal Brussels, werkt drie keer per week samen met Antwerpen. Zo staat ze ten dienste van die havens om trafieken door te laten vanuit de Oostzee, de Noordzee en Noord-Afrika. 

Met 31.038 TEU (twenty-foot equivalent unit) (of +4%) in 2017 breekt de containerterminal een nieuw record, na de sterke stijging die opgetekend werd in 2016. De goede resultaten zetten de havenautoriteiten ertoe aan om de terminal binnenkort uit te breiden.
Die strategische ligging zorgt er onder andere voor dat de Haven actief is in de sector van de circulaire economie, o.a. voor recyclage-activiteiten en de ontwikkeling van valorisatieketens. Zo wordt er jaarlijks ongeveer 26 000 ton glasafval geëxporteerd naar Duitsland om daar verwerkt te worden. Er wordt 66 000 ton verbrandingsslakken en verbrandingsassen vervoerd naar Nederland en ong. 15 000 papier wordt in containers geëxporteerd naar Azië om er gerecycleerd te worden.
Verder importeren de Brusselse havenbedrijven jaarlijks bijna 2 miljoen ton bouwmaterialen zoals zand uit Nederland, om beton en eindproducten te maken.

Logistiek facilitator en promotor van een betere stedelijke distributie

Recent kreeg de Haven ook de opdracht van logistiek facilitator voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend. Zo is ze de logistieke deskundige van het gewest, en heeft ze als hoofddoel om een modal shift van de weg naar de meer milieuvriendelijke transportwijzen te begunstigen, namelijk de spoor- en waterweg.

Voor deze opdracht werkt de Haven nauw samen met Brussel Mobiliteit en stelt ze een transportdeskundige ter beschikking van geïnteresseerde bedrijven, om hun logistieke stromen te moderniseren. Deze verleent hen gratis advies.
    
Hiervoor werkt de Haven toe naar een betere logistiek van de laatste kilometer (last mile logistics), door stedelijke distributie- (SDC) en overslagcentra (SOC) te ontwikkelen in de haveninstallaties.

Denkt u voor uw transportstromen ook aan de waterweg? Voor meer informatie en gratis advies van onze transportdeskundige, kunt u hier terecht: lvandenbroeck@port.brussels