Op zoek naar financiering?De overheid kan u helpen

U hebt uw businessplan uitgewerkt en hebt nood aan financiële middelen? Vaak wordt hiervoor een lening aangegaan bij een bank.

Een bank heeft steeds drie hoofdbekommernissen bij de beoordeling van een kredietdossier: de terugbetaalcapaciteit, waarborgen en een gewenste gezonde verhouding tussen het risico dat u zelf neemt en het risico dat de bank neemt. De overheid tracht vooral op de beide laatste bekommernissen van banken een deel van de oplossing aan te reiken.

De terugbetaalcapaciteit blijft echter het belangrijkste criterium voor toekenning van de lening voor de bank. Deze moet bewezen worden aan de hand van intentieverklaringen tot aankoop, contracten, liquiditeitsraming, ….

Waarborg voor bancaire kredietverlening

Om het risico voor de bank te beperken en voldoende waarborg te bieden, kan de Vlaamse overheid tot 75% van het leningsbedrag waarborgen. Misschien ook iets voor u? Meer info vindt u op www.waarborgregeling.be.

Financiering door derden

De Vlaamse overheid heeft ook instrumenten ontwikkeld voor het geval u te weinig eigen middelen kan inbrengen om de bank te overtuigen. Eigen middelen zijn namelijk nog steeds de belangrijkste financieringsbron voor starters. Banken vragen al snel 25% tot zelfs 40% eigen inbreng.

Om een tekort aan eigen inbreng op te vullen kan u kiezen voor externe aandeelhouders. De ParticipatieMaatschappij Vlaanderen en LRM kunnen hierbij een rol spelen. U kan ook met business Angels in contact komen via BAN Vlaanderen. Naast geld en kennis kunnen zij ook hun contactennetwerk inbrengen.

Wil u geen controle uit handen geven, dan kan u ook opteren voor ‘achtergestelde leningen’. Verleners van achtergestelde leningen plaatsen zich voor de terugvordering van hun inbreng bij een mogelijk falingsscenario na alle andere financiers, dus ook na de banken. Achtergestelde leningen worden dan ook door banken bijna als ‘eigen middelen’ beschouwd. De Vlaamse overheid voorziet enkele mogelijkheden voor achtergestelde leningen. Zo is er de winwinlening (financiering door familie, vrienden, of fans), het Participatiefonds Vlaanderen, de Participatiemaatschappij Vlaanderen en LRM.

Crowdfunding

Ook crowdfunding is een waardevolle financieringsbron en kan de vorm aannemen van aandelen, leningen of donaties. Aangezien deze vorm van financiering in Vlaanderen minder gebruikelijk is dan in de omliggende landen, wil Agentschap Ondernemen dit meer kenbaar te maken.

Steunmaatregelen?

Op de website van Agentschap Ondernemen vindt u ook de Subsidiedatabank (www.subsidiedatabank.be), waarin u kan filteren op verschillende criteria. Zo krijgt u een overzicht van alle steunmaatregelen op gebied van investeringssteun, advies, opleidingen, steun bij tewerkstelling, enz.