Optimaliseer uw ICT en uw business met BTR Services“We assist Business on their Transformation Road”

De knowhow en de ervaring die BTR Services jarenlang opbouwde met zijn innovatieve producten en zijn performante consultancy voor grootbanken, stelt de ICT-dienstverlener nu ook ter beschikking van kmo’s. Het gaat om een uitgekiende portefeuille van tools en oplossingen die u als bedrijfsleider helpen om te transformeren en om uw business te optimaliseren. BTR Services werd in 2010 uitgeroepen als een van de 200 meest innovatieve bedrijven in Europa en kreeg in 2011 de Deloitte Technology Fast 500 EMEA-erkenning voor snelst groeiende bedrijf. Kmo-insider sprak met Managing Director Luc Vandergoten.

BTR Services werd in 2010 uitgeroepen tot een van de 200 meest innovatieve bedrijven in Europa. Waarom was dat?

Luc Vandergoten: “Dat was tijdens ICT2010, een grote beurs die de Europese Commissie eind september 2010 organiseerde op de Heizel, toen België voorzitter was van Europa. Op deze beurs werd de nieuwste informatie- en communicatietechnologie gepresenteerd. Wij waren aanwezig met onze ‘paperless banking’-oplossing. Met deze tool hebben we meerdere prijzen in de wacht gesleept, maar het meest trots zijn we toch op deze Europese erkenning.”

Jullie Paperless Office is vandaag niet alleen interessant voor banken, maar ook voor kmo’s.

Luc Vandergoten: “Met ‘Paperless Office’ worden bestelbonnen, contracten en andere economische documenten snel en automatisch opgemaakt aan de hand van de data die u ter plaatse bij uw klant of uw contractpartij ingeeft op uw laptop, tablet of smartphone. U vinkt aan wat er allemaal in het contract of op de bestelbon moet komen en het systeem genereert vervolgens automatisch het benodigde document. Eventuele wijzigingen of aanpassingen kunnen dan nog rechtstreeks in het document doorgevoerd worden. Als alles in orde is, kunnen de documenten ter plaatse digitaal én rechtsgeldig ondertekend worden met uw eID. In Amerika is berekend dat een handtekening zetten in een proces gemiddeld 3,1 dag duurt. U spaart met Paperless Office niet alleen papier uit, maar vooral heel wat tijd. De oplossing wordt ondertussen gecommercialiseerd door Connective N.V., een spin-off van BTR Services. Wij zorgen voor de implementatie ervan.”

TaaS, Transformation as a Service, is een andere oplossing van BTR Services waarmee heel wat tijd wordt uitgespaard.

Luc Vandergoten : “Bedrijven die een analytische boekhouding willen voeren, verliezen veel tijd door het manueel boeken van de verschillende posten die vermeld staan op de telecom- en brandstoffacturen en op de facturen van het sociaal secretariaat, de hospitalisatieverzekering, de groepsverzekering,… Met TaaS powered by Copernicus volstaat het om één keer de nummerplaten en/of namen van de betrokken werknemers of departementen in te brengen. Bij elke nieuwe factuur die u ontvangt, maakt TaaS automatisch de transformatie van de verschillende kostenposten in uw boekhoudkundig programma. TaaS is een oplossing in de cloud waarop u zich kan abonneren. Per transformatie betaalt u slechts 1 euro, een flinke besparing wanneer u dit vergelijkt met de tijd die uw medewerker nodig heeft om alle posten manueel in te typen.”

Bij de totstandkoming van deze reportage heeft kmo-insider een tijdje deel uitgemaakt van jullie Enterprise Social Network Zyncro. Het moet gezegd, de samenwerking verliep vlot.

Luc Vandergoten: “Zyncro vergemakkelijkt ons inderdaad het leven en heeft zijn nut ook al bij vele van onze klanten bewezen. Binnen het netwerk kan u aparte groepjes definiëren of samenstellen van mensen die bijvoorbeeld rond één bepaald dossier werken. Iedereen die betrokken is in het dossier kan dit opvolgen zonder dat er voortdurend over en weer moet worden gemaild. U kan ook makkelijk documenten uitwisselen, taken uitsturen,… Zyncro onderscheidt zich van andere collaboratiesoftware doordat, zoals u zelf hebt ondervonden, stakeholders van buiten het bedrijf voor de duur van een dossier of samenwerking deel kunnen uitmaken van het netwerk. Mooi meegenomen is dat er ook sociale berichten kunnen worden uitgewisseld en een nieuwe medewerker is op één, twee, drie op de hoogte van het reilen en zeilen in je bedrijf. U kan ook apps in het systeem integreren.

Zyncro heeft ons in staat gesteld een nieuwe organisatiestructuur in ons bedrijf te implementeren. Het management van ons bedrijf wordt niet meer bepaald door één persoon, maar door een team dat gezamenlijk beslissingen neemt. Onze hiërarchische structuur bestaat niet meer uit een aantal divisies maar uit teams waarbij elke medewerker een initiatief kan nemen om iets nieuws op te starten. Op deze manier willen we innovatie stimuleren en deze werkwijze wordt ondersteund door het sociale bedrijfsnetwerk Zyncro.”

Innovatie loopt als een rode draad door dit gesprek

Luc Vandergoten: “In samenwerking met Innoviris, het Brussels instituut voor wetenschappelijk onderzoek, doen we een onderzoek naar oplossingen, waarbij programmatie herleid wordt tot een minimum. Met MATS® soft hebben we zo een oplossing gevonden die kmo’s in staat stelt om snel een app te maken. Het is een handige tool wanneer u uw klanten bijvoorbeeld wil laten inschrijven of laten reageren via uw website. Met MATS® tovert u de business requirements daarvoor snel om in een app die dit mogelijk maakt en waarvan u de reacties vervolgens automatisch kan opvolgen.”

BTR Services hecht ook veel belang aan rekrutering en opleiding.

Luc Vandergoten: “Op dat vlak werken we samen met het Microsoft Innovation Center (MIC). Tijdens het laatste jaar van hun opleiding werken nieuwe ICT’ers veertien weken gedurende drie dagen in de week bij ons en de andere twee dagen bij het MIC. Ook op deze manier willen we innovatie stimuleren.” (NV)