Overschotten aan wind- en zonne-energie bewaren en gebruiken met Power-to-Gas

Power-to-Gas (P2G) is de technologie ontwikkeld door Hydrogenics waarbij overschotten aan elektriciteit afkomstig van zonne- en windenergie kunnen bewaard worden en omgezet worden naar koolstofvrij (en dus zeer ecologisch!) gas, dat op zijn beurt kan gebruikt worden in de transportsector, de warmtesector, de (chemische) industrie,… De technologie is veelbelovend om de Europese doelstelling te kunnen behalen om tegen 2050 tachtig procent van onze energie te betrekken uit hernieuwbare bronnen.

Power-to-Gas (P2G) is de technologie ontwikkeld door Hydrogenics waarbij overschotten aan elektriciteit afkomstig van zonne- en windenergie kunnen bewaard worden en omgezet worden naar koolstofvrij (en dus zeer ecologisch!) gas, dat op zijn beurt kan gebruikt worden in de transportsector, de warmtesector, de (chemische) industrie,… De technologie is veelbelovend om de Europese doelstelling te kunnen behalen om tegen 2050 tachtig procent van onze energie te betrekken uit hernieuwbare bronnen.

De Europese doelstelling is om tegen 2050 de CO2-uitstoot zodanig terug te brengen dat de opwarming van de aarde minder dan 2°C bedraagt. Dit betekent dat we tachtig procent van onze energie uit hernieuwbare bronnen moeten halen. General Manager van Hydrogenics Europe Filip Smeets: “Wij zijn ervan overtuigd dat P2G hierin een doorslaggevende rol kan spelen. De opslagsystemen die we momenteel kennen voor de overschotten aan zonne- en windenergie, zoals batterijen, vliegwielen, waterpompen,… zijn te kleinschalig voor de capaciteiten die we zouden moeten kunnen bijhouden voor periodes van tekorten. Met P2G kunnen deze overschotten omgezet worden naar hernieuwbare waterstof. Het proces splitst water in waterstof en zuurstof onder invloed van een elektrische spanning. Dit electrolytisch waterstofgas kan dan vervolgens opgeslagen worden in het gasdistributienetwerk waar we nu reeds over een gigantisch reservoir beschikken. Wanneer het nodig is, kan deze waterstof dan terug omgezet worden in groene elektriciteit.”

Maar P2G kan veel meer

De technologie van Hydrogenics biedt ook interessante toepassingsmogelijkheden in verschillende industriële sectoren. Filip Smeets: “Nog veel beter is om het groene waterstofgas in andere sectoren te gaan gebruiken om deze verregaand te decarboniseren. Bijvoorbeeld, het kraken van aardgas met stoom om bruine waterstof voor de chemische sector te produceren brengt een enorme CO2-uitstoot met zich mee: 8 à 10 ton per geproduceerde ton waterstof. Dit kan dus veel ecologischer met groene, electrolytisch geproduceerde waterstof. Ook auto’s en bussen kan je op groene waterstof laten rijden. De waterstof doet je elektrische motor draaien en je hebt dezelfde actieradius als met benzine of diesel.”

P2G is met andere woorden een ideale schakel om tal van industrieën koolstofarmer te maken.

Filip Smeets: “Wereldwijd zijn er momenteel zeven ‘lighthouse’ demonstratieprojecten voor P2G, van minstens 1 MW vermogen. Zes ervan werken met onze technologie. Eén demonstratieproject werd ten noorden van Berlijn opgezet in samenwerking met E-ON, het grootste energieconcern wereldwijd. Een voorbeeld dichtbij huis is dat van Colruyt, waar in het distributiecentrum in Halle heftrucks met onze technologie op waterstof rijden en getankt worden.”

Met steun van de Vlaamse overheid heeft Filip Smeets ondertussen een studiegroep samengesteld, met Elia, Fluxys, Colruyt, Umicore en WaterstofNet. De studiegroep hoopt tegen eind 2015 het stappenplan af te ronden om een nieuwe waardeketen te creëren in Vlaanderen en deze snel en zonder kleerscheuren door de ‘Valley of Death’ te loodsen. Financiële steun van de overheid is daarbij onontbeerlijk. (NV)