Quick Scan kan shock veroorzaken

De Quick Scan komt voor sommige bedrijfsleiders toch wel als een heuse shock aan. Ze hadden er helemaal geen idee van dat hun onderneming het niet zo goed deed als ze zelf wel dachten. Het consultancybedrijf X-Structura van Eric Van Dorst steekt de “brutal facts” niet onder stoelen of banken. “Ons rapport aan het management gaat uit van de onderscheiden data die wij ophalen bij alle afdelingen van het bedrijf,” zegt Eric Van Dorst. “Wij gaan daarbij van the top to the bottom. De brutal facts zijn de gegevens die hinder veroorzaken in de groei van het bedrijf of dat in de toekomst zullen doen.”

X-Structura is sinds enkele weken operationeel en gaat de markt van de zelfstandigen en de kmo's op. Het consultancybedrijf wil zich toespitsen op de bedrijven met maximaal 50 werknemers. Eric Van Dorst blijft daarbij uit de onmiddellijke omgeving van de bekende groten als KPMG en Deloitte. "Wij zijn in dit opzicht echt wel uniek," zegt hij. "Het is niet onze bedoeling om dikke turven van bedrijfsanalyses bijeen te schrijven die dan geruisloos in de lade verdwijnen. Met X-Structura benaderen wij de individuele ondernemer die onze eindadviezen op termijn moet kunnen terugverdienen. Onze tarieven zijn in dit opzicht best betaalbaar."
Merkwaardig: de bedrijfsanalyse van X-Structura gaat niet lateraal doorheen de onderneming waarbij doorgaans vooral de salesafdeling geviseerd wordt. "Wij gaan echt from top to the bottom. Van de ceo tot de kuisvrouw, helemaal beneden aan de ladder. Op die manier vermijden we dat de ceo finaal elke herstructurering blokkeert. Wanneer we het management van begin af mee betrekken in de analyse kunnen we sneller de echte bottlenecks in de organisatie bloot leggen. En dat hoeven dus niet per sé de mensen van de sales te zijn."
Na zijn heuse helicoptervlucht over het bedrijf is het Eric Van Dorst om de langetermijnrelatie te doen met de klant. Geen kwestie dus van one time shots te plaatsen. "Wij zijn 100% resultaatsgericht en volgen de ontwikkelingen uiteraard ook op naar de toekomst toe. Wij willen garanderen dat de voorgestelde structuurhervormingen ook in de komende jaren overeind blijven en resultaten afwerpen."

Als individuele consultant kunt U geen kijk hebben op alle mogelijke deelmarkten, bedrijven of projecten?

Eric Van Dorst: "Zeker niet. Maar dan kunnen wij rekenen op een breed netwerk aan freelancers en partnerorganisaties die onze stijl, onze missie en onze visie delen. Wij kunnen die dan inschakelen en samen onze analyse maken. Zo'n bottleneck is bv. de software. Wij kunnen dan een beroep doen op een IT-specialist die de groeiproblemen kan opvangen en bijkomende software schrijven."

X-Structura biedt ook management en opleidingen aan?

Eric Van Dorst: "Wanneer ondernemingen tijdelijk een manager moeten vervangen kunnen wij hen daarbij assisteren. Om procesproblemen op te lossen, bijzondere projecten te ondersteunen of een team te coachen, een nieuwe werknemer te recruteren of een personeelslid op te leiden kunnen wij vanuit X-Structura professionele ondersteuning geven."

Uiteraard zijn er zeker in het Antwerpse wel meer consultants aan de slag. Welke is de toegevoegde waarde die U als X-Structura kunt bieden?

Eric Van Dorst: "Ik zet hierbij onze kernwaarden in: onze betrouwbaarheid om de volledige verantwoordelijkheid op te nemen bij een opdracht. Onze open mindedness om out of the box te denken en een innovatieve oplossing uit te denken. Onze passie om anderen te inspireren. Onze focus op het resultaat en onze creativiteit om alles in vraag te stellen." (MB)