Standaardoplossingen op maatvoor KMO’s en zelfstandige ondernemers

Het financiële landschap is niet altijd gemakkelijk te doorgronden. Zelfstandigen, starters en KMO’s hebben het vaak moeilijk om bij de start of de uitbouw van hun activiteiten een geschikte financieringsformule te vinden. De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen) biedt daartoe een houvast. Met PMV/Z werd een nieuw merk in de markt gezet dat specifiek de doelgroep van de zelfstandige ondernemers viseert.

PMV heeft vele diensten en producten en ondernemers zien soms door de bomen het bos niet meer. Daarom werd PMV/Z opgericht. PMV/Z is een submerk binnen de PMV-groep. PMV besliste om een aangepast communicatieplan uit te werken, enerzijds om het moedermerk verder te ondersteunen en anderzijds om de eigen tone of voice van de subbrand PMV/Z verder uit te werken. Accountmanager Alex De Ridder. “PMV/Z moet onze markt breder open gooien en de onderscheiden financieringsformules voor oa. kleinere bedrijven beter uittekenen.”

 

Waar het om gaat is dat PMV/Z effectief over een breed instrumentarium beschikt om die doelgroep mee te ondersteunen. Ze werden in de nieuwe branding gegroepeerd in vier formules:

• De Startlening+: een achtergestelde lening tot maximaal 100.000 euro voor starters en KMO’s die maximum vier jaar actief zijn. Ze kan worden gecombineerd met externe financiering en andere formules.

• De KMO-cofinanciering: een achtergestelde lening tot maximum 350.000 euro. De lening gaat verplicht samen met een cofinancier die intekent voor minstens 20% van het bedrag. De cofinanciers zijn dan banken, investeringsfondsen en ook business angels.

• De Winwin-lening: met de winwinlening kunnen ondernemers geld ophalen bij familie, vrienden en believers. Elke KMO kan tot 200.000 euro aan winwin-leningen ontvangen met een looptijd van acht jaar en een maximum van 50.000 euro per kredietverstrekker.

• Waarborg tot 1,5 miljoen euro: de Vlaamse overheid kan 75% van een banklening afdekken. PMV/Z staat in voor de registratie ervan. Het gewaarborgde bedrag kan daarbij oplopen tot 1,5 miljoen euro, tegen een eenmalige premie.

 

“PMV/Z wil met zijn onderscheiden financieringsproducten marktaanvullend werken,” zegt Alex De Ridder. “Indien de banken in de uitlopers van de financiële crisis ook vandaag nog erg terughoudend zijn bij het toekennen van krediet kunnen onze formules een hefboomeffect creëren waardoor de bankiers alsnog toch in het project willen stappen.”

 

Helpdesks

PMV/Z is als overheidsinitiatief makkelijk bereikbaar. Twee gespecialiseerde helpdesks (02 229 52 30) brengen geïnteresseerde ondernemers en zelfstandigen snel en efficiënt bij de specialisten die hulp kunnen bieden. Vertegenwoordigers van PMV/Z trekken geregeld de boer op waar ze in conferenties, colloquia of seminaries graag toelichtingen geven bij de verschillende financieringsmogelijkheden. “Wij vertrekken van een goed businessplan,” zegt Alex De Ridder nog. “Wanneer de ontvankelijkheidscriteria bij het dossier opgevolgd worden kan op relatief korte termijn een beslissing genomen worden.”

PMV is al sinds 2002 actief op de markt en staat als Vlaams overheidsbedrijf onder de bevoegdheid van minister van Economische Zaken, Philippe Muyters. PMV wordt geleid door algemeen manager Michel Casselman.