Subsidiemogelijkheden met kmo-portefeuille 2.0 aanzienlijk uitgebreid

Met het oog op de versterking van het economisch weefsel kent het Agentschap Ondernemen elk jaar meer dan 200 miljoen euro aan subsidies toe aan ondernemingen en intermediairs die het ondernemerschap in al zijn facetten bevorderen, in het Vlaams gewest. Een belangrijk deel daarvan wordt toegewezen via de kmo-portefeuille. Vorig jaar onderging de kmo-portefeuille een aanzienlijke uitbreiding, wat resulteerde in de kmo-portefeuille 2.0. “Dit instrument wordt nu gerichter ingezet, vooral naar het stimuleren van strategisch advies dat kan ingewonnen worden door kmo’s en we hebben ook een nieuwe pijler gecreëerd rond coaching”, vertelt Caroline Swyngedouw, waarnemend afdelingshoofd van de afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid.

Met het oog op de versterking van het economisch weefsel kent het Agentschap Ondernemen elk jaar meer dan 200 miljoen euro aan subsidies toe aan ondernemingen en intermediairs die het ondernemerschap in al zijn facetten bevorderen, in het Vlaams gewest. Een belangrijk deel daarvan wordt toegewezen via de kmo-portefeuille. Vorig jaar onderging de kmo-portefeuille een aanzienlijke uitbreiding, wat resulteerde in de kmo-portefeuille 2.0. “Dit instrument wordt nu gerichter ingezet, vooral naar het stimuleren van strategisch advies dat kan ingewonnen worden door kmo’s en we hebben ook een nieuwe pijler gecreëerd rond coaching”, vertelt Caroline Swyngedouw, waarnemend afdelingshoofd van de afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid.

De kmo-portefeuille blijft een groot succes. Vorig jaar maakten meer dan 32.000 bedrijven er gebruik van, samen goed voor zo’n 75.000 goedgekeurde projecten. De nieuwe pijler ‘coaching’ focust op drie specifieke domeinen: de overdracht van bedrijven, sterk groeiende ondernemingen en efficiënt energiegebruik. Om in aanmerking te komen voor een subsidie uit de kmo-portefeuille dienen kmo’s wel in zee te gaan met dienstverleners die door het Agentschap Ondernemen erkend zijn. Caroline Swyngedouw: “Vorig jaar hebben we een nieuwe erkenningsmethodiek ingevoerd voor de adviespijlers, waarbij we een eigen kwaliteitsnorm hebben ontwikkeld met de nadruk op integriteit en domeinkennis. Daardoor wordt de kwaliteit van de dienstverlening verhoogd.”

Subsidiedatabank.be

De subsidies die via de kmo-portefeuille worden verstrekt, maar ook alle andere subsidies van het Agentschap Ondernemen alsook de subsidies die worden gegeven op federaal en Europees niveau werden door het Agentschap Ondernemen overzichtelijk samengebracht op de website subsidiedatabank.be. Caroline Swyngedouw: “Je kan heel gemakkelijk een aantal specificaties ingeven zodat de subsidies op maat gefilterd worden.”

Nieuw: aanwervingspremies kennismanager

Sinds 1 april kunnen kmo’s ook een aanwervingspremie aanvragen voor het in dienst nemen van een kennismanager. Caroline Swyngedouw: “Door de aanwerving van een groei- of exportmanager bijvoorbeeld kunnen kmo’s expertise intern verankeren. Het Agentschap Ondernemen subsidieert de loonkost gedurende een jaar voor 50%, weliswaar beperkt tot 20.000 euro.”

Ecologiepremie plus en strategische ecologiesteun

Als kmo komt u wellicht ook in aanmerking voor een ecologiepremie plus, wanneer u in energiebesparende of milieubewuste investeringen uitvoert. Op de website van het Agentschap staat een lijst met technologieën waarvoor u heel gemakkelijk een premie kan aanvragen. Voor grote projecten op maat van het bedrijf, reikt het Agentschap Ondernemen strategische ecologiesteun uit. Het gaat om belangrijke bedragen, en deze premie kan ook in een samenwerkingsverband worden aangevraagd, bijvoorbeeld wanneer een groep bedrijven beslist om gezamenlijk warmtenetten aan te leggen.

Naast dit alles zijn er nog tal van andere subsidiemogelijkheden. Zo kunnen kmo’s die hun omzet zien dalen ten gevolge van openbare werken, een rentetoelage aanvragen en Screen Flanders is dan weer een Vlaamse steunmaatregel voor de filmindustrie. Sinds vorig jaar werd ook de Strategische Transformatiesteun gelanceerd waardoor ondernemingen steun kunnen genieten voor hun investerings- en opleidingsprogramma’s in het kader van een transformatieproject.

Caroline Swyngedouw: “Het Agentschap Ondernemen speelt voor de subsidies voortdurend in op de economische realiteit. Daarbij streeft het ernaar om de administratieve last voor de onderneming zo laag mogelijk te houden. Een schoolvoorbeeld daarvan is de kmo-portefeuille, die maximaal geautomatiseerd is en waarbij volledig paperless gewerkt wordt. De nodige ondernemingsgegevens uit de KBO en de NBB trekken wij automatisch binnen via het Magdaplatform.” (NV)