Ufinity, het klankbord vooriedere financiële afdeling en het verlengstukvoor de interne HR-afdeling

Als business partner in finance begeleidt Ufnity bedrijven bij de optimalisatie van financiële processen, systemen en competentiemanagement. Als business partner in HR ondersteunen ze financiële experts bij de zoektocht naar een nieuwe professionele uitdaging.

“Wij hanteren een pragmatische aanpak,” verklaart oprichter Ine Meeussen. “Wij houden voortdurend voeling met de markt, weten wat er leeft bij de financiële professionals en welke professionele uitdagingen zij verwachten. Anderzijds kennen we ook de behoeften van CFO’s, financieel managers en lijnmanagers en zijn we als expert goed geplaatst om hieraan tegemoet te komen.”

Met kennis van zaken

“Een specialist die naam waardig, moet de bottlenecks van de afdeling waarover hij zich ontfermt, in ons geval finance, doorgronden en weten hoe ze te voorkomen,” betoogt Ine Meeussen. Een ervaren externe partner kan een schakel zijn tussen de financiële afdeling en de interne HR afdeling. Ufinity aarzelt niet om over te nemen waar de interne Recruiter vaak afhaakt. “We weten dat bepaalde profielen, gevraagd door de business, zeer moeilijk te vinden zijn,” vervolgt Ine Meeussen. “Interne recruiters kennen ook de arbeidsmarkt. Maar ze durven hun opinie niet altijd door te duwen om de ‘interne klant’ te sparen, uit respect voor de hiërarchie of omdat zij minder gefocust zijn op één specifieke afdeling.” Ufinity maakt samen met de interne recruiter een analyse van het gezochte profiel (en/of tijdelijk) wat vaak start met een ‘white paper’.

Er wordt altijd samen gestreefd naar een haalbare oplossing.

Neutrale blik

Niet elke controller met een sterke financiële achtergrond kan zomaar de business partners binnen uw organisatie te woord staan en zich proactief opstellen. Overweeg om hen ‘on the job’ te laten begeleiden door een externe financieel professional. Deze coaches spreken uw taal, kennen de ‘do’s & dont’s’ en begeleiden graag financiële professionals naar een hoger niveau.