Uitzendbedrijf Synergie Belgium pakt uit met sterke groeicijfers

In een markt die in de eerste helft van dit jaar vrij fors is aangetrokken en in het eerste en tweede kwartaal respectievelijk een groei kan voorleggen van 6% en 8 tot 9%, doet uitzendbedrijf Synergie Belgium het nog een stuk beter, met een groei van bijna 15% cumulatief tot het einde van het tweede kwartaal. “Juni en juli waren zeer goed, met een groei van respectievelijk 20% en 12%, waarmee we het op dit ogenblik veel beter doen dan de markt”, stelt een tevreden directeur Belux Jan Verbeke. ‘Goe bezig’, zeggen ze dan in Antwerpen.

In een markt die in de eerste helft van dit jaar vrij fors is aangetrokken en in het eerste en tweede kwartaal respectievelijk een groei kan voorleggen van 6% en 8 tot 9%, doet uitzendbedrijf Synergie Belgium het nog een stuk beter, met een groei van bijna 15% cumulatief tot het einde van het tweede kwartaal. “Juni en juli waren zeer goed, met een groei van respectievelijk 20% en 12%, waarmee we het op dit ogenblik veel beter doen dan de markt”, stelt een tevreden directeur Belux Jan Verbeke. ‘Goe bezig’, zeggen ze dan in Antwerpen.

De mooie bedrijfsresultaten zijn geen toevalstreffer. Synergie Belgium is al enkele jaren na elkaar sterk aan het groeien. Jan Verbeke: “De hele groep doet het goed en groeit met ongeveer 13%. Wij hebben in de eerste helft van het jaar een recordomzet van 793 miljoen euro genoteerd. In België was het onze doelstelling om dit jaar 175 miljoen omzet te realiseren en het ziet ernaar uit dat dit gaat lukken.”

Dat de uitzendmarkt het over het algemeen beter doet dit jaar heeft te maken met het algemeen economisch herstel, maar voor een groot stuk ook met het eenheidsstatuut dat de overheid heeft ingevoerd. Jan Verbeke: “Dat heeft ervoor gezorgd dat er meer uitzendkrachten worden ingehuurd. Het afschaffen van de carensdag heeft evenwel een belangrijke meerkost met zich meegebracht. Voor de eerste twee kwartalen is dat 177.000 euro geweest.”

Bij Synergie Belgium liggen daarnaast de verdere automatisering en de recente opening van enkele nieuwe kantoren mee aan de basis van de goede financiële resultaten. Jan Verbeke: “En in Antwerpen volgen we het voorbeeld van Gent en openen we in de loop van september een dominanter pand, in de Amsterdamstraat, vlakbij het MAS. Zo zitten we nog dichter bij onze klanten in de haven.”

MVO en diversiteit

Synergie Belgium staart zich echter niet blind op de cijfers, maar heeft ook aandacht voor diversiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Marketing & Facility Manager Alain Colleman: “Er wordt veel gezegd en geschreven over diversiteit en op dit vlak wordt de uitzendsector wel eens kritisch bekeken. We hebben in kaart gebracht hoeveel nationaliteiten wij het afgelopen jaar aan het werk gezet hebben. Het waren er liefst 123. 84% procent van de tewerkgestelden is Belg, 16% is niet-Belg en de verhouding mannen/vrouwen is 60/40. 50% van onze tewerkgestelden is jonger dan 25 jaar en 10% ouder dan 45%.”

Intern heeft de Synergie Group een internationale charter afgesloten rond diversiteit en rond arbeidsveiligheid. Alain Colleman: “We zijn er ondertussen ieder jaar in geslaagd om onze frequentiegraad van arbeidsongevallen te verminderen. Op acht jaar tijd is deze met de helft afgenomen. De frequentiegraad daalde van 110 naar 55-60. Samenwerking met klanten die ons hierin niet volgen, durven we wel eens opschorten. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat onze uitzendkrachten een korte opleiding krijgen waarin ze ook gewezen worden op de risico’s. Hoeft het nog gezegd dat de graad van arbeidsongevallen daardoor sterk gedaald is.”

Jan Verbeke: “In het kader van MVO heeft Synergie Belgium naast de arbeidsveiligheid ook nog twee andere acties gedefinieerd. We zijn gestart met de monitoring van de CO2-uitstoot van onze voertuigen, met als doel deze te verminderen, door onze medewerkers aan te moedigen om andere transportmiddelen, zoals de fiets, te gebruiken.

Het miljoen kopieën dat we de eerste helft van dit jaar gemaakt hebben, moet ook flink naar beneden, dit via een verdere digitalisering van onze documentenstroom.” (NV)