Uw bedrijf overdragen? Antaxius Advocaten wijst u de weg

Denkt u eraan uw bedrijf over te laten? De gespecialiseerde advocaten van Antaxius Advocaten staan u graag bij en adviseren u over hoe u dat best aanpakt. Een bedrijf overlaten aan een derde partij verloopt anders dan wanneer u een of meerdere kinderen heeft, die in een overname geïnteresseerd zijn. Zijn niet al uw kinderen actief in de zaak, dan zal u weer andere beslissingen moeten nemen om geen van hen te kort te doen. En wat wanneer u zelf nog wat actief wil blijven en de touwtjes niet meteen uit handen wil geven? Wist u trouwens dat u uw bedrijf onder bepaalde voorwaarden kan schenken aan 0% of kan vererven aan 3%?

Bij de overdracht van een bedrijf komt over het algemeen heel wat papierwerk kijken.

Advocaat Stefan Geluyckens: “U kan uw bedrijf overdragen middels een verkoop van aandelen of een overdracht van het handelsfonds. Een overdracht kan ook kaderen binnen een fusie of een management buy-out. We adviseren u graag over de fiscale gevolgen en begeleiden u bij de opmaak van de overnameovereenkomsten.”

Advocaat Wim Herreman: “Voorafgaandelijk aan de overdracht kan u een letter of intent opstellen. Daarin verklaart u dat u samen met de andere partij op exclusieve basis naar een overname streeft, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In zo’n letter of intent wordt vaak al het kader geschetst van hoe de finale overnameovereenkomst er zal uitzien. .”

Familiebedrijven

Een familiebedrijf overdragen kan bijvoorbeeld via een zogenaamde “step up” waarbij een familiale holding wordt opgericht.

Wim Herreman: “Vaak is er ook de wens om de financiële rechten en de zeggenschapsrechten binnen het bedrijf gescheiden worden. Wanneer u kinderen hebt, die niet allemaal in uw bedrijf werken, kan overwogen worden om een administratiekantoor of burgerlijke maatschap op te richten. Zo kunnen alle kinderen hun aandelen houden met daaraan gekoppelde dividendrechten, maar worden de stemrechten uitgeoefend door de kinderen die effectief in de vennootschap actief zijn.”

Schenken aan 0%, vererven aan 3%

Stefan Geluyckens: “In de Vlaamse Codex voor Fiscaliteit zijn een aantal gunstregimes opgenomen betreffende de overdracht van familiebedrijven. Begin en eind vorig jaar zijn daarover nog omvangrijke circulaires verschenen. Mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, kan een familiebedrijf geschonken worden aan 0% registratierechten of worden de aandelen in de successie slechts belast aan 3%. Weet in elk geval dat een zuivere patrimoniumvennootschap niet door deze regeling wordt geviseerd. We kijken graag voor u na of uw bedrijf in aanmerking kan komen voor dergelijk regime.”

Een bedrijf overnemen?

Wenst u zelf een bedrijf over te nemen? Dan kan u om een due diligence verzoeken, waarin een zo objectief mogelijk beeld van de onderneming wordt geschetst, zodat u kan nakijken of het bedrijf wel zo goed is als door de verkoper wordt voorgespiegeld. Ook hiervoor kan u beroep doen op Antaxius Advocaten. (NV)