Valipac: circulaire economie geeft nieuwe impuls aan beheer bedrijfsafval

Na 20 jaar, herdefinieert Valipac zijn missie en strategie. Het organisme voor het beheer van bedrijfsmatige verpakkingen voerde deze oefening uit in nauw overleg met al zijn stakeholders. Francis Huysman, managing director van Valipac, onthult een aantal strategische pijlers van Valipac.

Steeds hogere doelstellingen

Europa heeft de te behalen doelstellingen wat betreft de recyclage van verpakkingen herzien. Vereisten die momenteel vertaald worden in de Belgische regionale wetgeving. "Tegen 2030 zullen Belgische bedrijven moeten aantonen dat 65% van hun plastic verpakkingen wordt gerecycleerd (vandaag is dit 30%). Hoewel België koploper is op dit gebied, sorteren bedrijven hun plastic verpakkingsafval nog steeds niet systematisch. Een van onze belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren zal zijn om het recyclagepercentage van bedrijfsmatige plastic verpakkingen te verhogen," aldus Francis Huysman.

Meten is weten

Om deze uitdaging aan te gaan, breidt Valipac zijn inzichten uit. "Om beter te begrijpen waar de problemen vandaan komen en passende oplossingen te vinden, is het noodzakelijk om een betrouwbaar en gedetailleerd beeld te hebben van de productie van bedrijfsafval. In 2018 heeft Valipac een systeem opgezet voor het verzamelen van informatie over de productie van 14 stromen bedrijfsafval in de drie gewesten van het land," vervolgt Francis Huysman.

"Tegen 2030 zullen Belgische bedrijven moeten aantonen dat 65% van hun plastic verpakkingen wordt gerecycleerd (vandaag is dit 30%)"

De door Valipac verzamelde gegevens bieden een globaal overzicht van de afvalproductie en het niveau van selectieve inzameling per gewest, sector en type onderneming. Een primeur voor Europa!

Analyses op maat

"Uit de verzamelde informatie kunnen we nu al stellen dat 2/3 van het bedrijfsafval momenteel wordt gesorteerd. Het doel van dit initiatief is om het potentieel voor verbetering van het sorteergedrag te identificeren; zéker niet om de vinger te wijzen naar slechte leerlingen. Eens de aandachtspunten zijn gekend, kunnen op gerichte en relevante wijze communicatie-acties ondernomen worden naar de juiste doelgroepen”, zegt Francis Huysman. 

2/3 van het bedrijfsafval momenteel wordt gesorteerd.

De door Valipac verzamelde gegevens bieden veel mogelijkheden voor de sectorfederaties en afvalinzamelaars. Bovendien, geeft het de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid tot evaluatie van hun beleid met betrekking tot de doelstellingen om de productie van bedrijfsafval te verminderen en aan de sorteerverplichtingen te voldoen.

Wilt u meer weten?

Valipac

Valipac