Van wielenverzekeraar naar algemeen logistiek verzekeraar over weg en water

Transportverzekeraar TVM Belgium houdt de vinger aan de pols van de evoluties in de markt. In navolging van de toenemende multimodaliteit lanceerde de kwaliteitsverzekeraar onlangs een interessante binnenvaart- en pleziervaartverzekering en begin 2020 gaat het bedrijf van start met een specifieke pakketpolis voor lichte vrachtwagens, alsook een vernieuwde polis voor vrachtwagens.

Van oudsher richt TVM verzekeringen, een Nederlands bedrijf met een brancheoffice in Antwerpen-Berchem, zich op de B2B-verzekeringen van het goederenvervoer over de weg. Het gaat dan over het klassieke verzekeren in BA en in omnium, maar ook, specifiek voor de doelgroep van transport, een verzekering Transportaansprakelijkheid (CMR), een CTA verzekering en een verzekering werkmaterieel (voor bijvoorbeeld heftrucks, kiepinstallaties, koelunits, pompen, enz.).

Verantwoordelijke marketing Marie Durnez: “Onze transportverzekeringen kunnen we eenvoudig bundelen tot één pakketpolis: alle verzekeringen in één polis, inclusief een dekking arbeidsongevallen en rechtsbijstand. Naast transport- en logistieke bedrijven kunnen natuurlijk ook bedrijven die beschikken over vrachtwagens en andere voertuigen voor de uitoefening van hun beroepsactiviteiten (vervoer eigen rekening) bij ons terecht. En onze Package bedrijfswagen is dan weer de ideale verzekering voor (transport)bedrijven die over een of meerdere firmawagens beschikken.”

Sinds kort biedt TVM Belgium via de moedermaatschappij ook binnenvaart- en pleziervaartverzekeringen aan. De expertise hiervoor haalde TVM verzekeringen Nederland in huis door twee overnames van gespecialiseerde scheepsverzekeraars in 2012. 

“We zijn van oorsprong altijd een wielenverzekeraar geweest”, zegt Jan van Waterschoot, commercieel directeur bij TVM Belgium. “Maar transportbedrijven worden hoe langer hoe meer multimodaal. Ze kiezen voor hun goederentransport steeds vaker voor een combinatie van vrachtwagen, binnenvaart en ook spoor. Het aantal bedrijven dat wegtransport en binnenvaart integreert, is nog beperkt, maar wel groeiende.”
“Om onze klanten van nabij te ondersteunen gaan we mee in de evolutie, en dus willen we ons meer richten op de logistieke keten. Onze focus is puur naar bestaande binnenvaartbedrijven en transportbedrijven die in de richting van een logistiek bedrijf evolueren, en straks eventueel een binnenvaartschip gaan aankopen.”

Marie Durnez: “TVM verzekeringen werd in 1962 opgericht door een groep transportondernemers die voor bepaalde producten niet of nauwelijks bij de reguliere verzekeraars terecht konden. Als nicheverzekeraar voelen we ons zeer betrokken bij de sector. We kennen de sector door en door en we staan ook zeer dicht bij onze makelaars.”

TVM Belgium staat op 15, 16 en 17 oktober op Transport & Logistics in hal 4, standnummer 4.084.

Wilt u meer weten?

TVM Belgium

TVM Belgium