Professioneel vastgoed transformeren naar duurzame en innovatieve werkomgevingen

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het energieverbruik en dragen hierdoor voor 36% bij aan de globale CO²-uitstoot. Gebouwen laten transformeren naar innoverende omgevingen, waarbij duurzaamheid op alle treden van de ladder wordt geïmplementeerd, is de weg die Quares het voorbije jaar is ingeslagen.

“Innovatie en kwaliteit zijn traditioneel de hoekstenen van onze dienstverlening. Daarnaast heeft Quares zich toegespitst op het verduurzamen van zijn gebouwenpatrimonium en wil het een inspiratiebron worden voor zijn klanten en ver daarbuiten,” zegt Igna Linten, die bij Quares de afdeling Business Park Management aanstuurt.

Het bedrijf uit Mechelen staat als letterwoord voor Quality Real Estate Services. De groep ondersteunt professionele eigenaars, huurders, projectontwikkelaars, investeerders, steden en gemeenten, in het beheren, renderen en verduurzamen van hun vastgoed en zijn terreinen. Voor elke vastgoedactiviteit biedt Quares een dienstverlening waarbij de hoekstenen kwaliteit, innovatie en duurzaamheid de ruggengraat vormen van dit proces.

“Vandaag zitten we in een nieuwe fase van onze ontwikkeling”, zegt Igna Linten. “Bij Business Park Management staat het realiseren van gemeenschappelijke initiatieven centraal. Waar het ooit begon bij het organiseren van groepsaankopen om samen de kosten te drukken en de kwaliteit te verbeteren, zijn we nu geëvolueerd naar meer complexe thema’s op onze bedrijventerreinen. We realiseren ons bij Quares dat we een impact kunnen maken wanneer we ons volop inzetten op een duurzame transitie van onze portefeuille. Thema’s zoals energie, mobiliteit, materialen en infrastructuur komen nu reeds aan bod in pilootprojecten op onze bedrijventerreinen.”

De sterkte die we als Quares hebben, is dat we naast uitvoerend dienstverlener, ook een cel innovatie hebben, die de laatste nieuwe trends op bovenstaande thema’s onderzoekt en verder door ontwikkelt naar kant-en-klare oplossingen voor bedrijven en bedrijventerreinen. De energietransitie doet volop zijn intrede en energiedelen is geen ver-van-ons-bed show meer. Maar hoe realiseer je dit, hands-on, in de praktijk? Data is het nieuwe goud, dus draaien we nu reeds pilootprojecten om te onderzoeken welke data we precies moeten capteren.

Duurzame projecten vragen vaak ook om kapitaal. Het laatste nieuwe fonds dat we bij Quares ontwikkelden, helpt onze klanten dan ook investeren in energie-efficiëntie. Jade Synergies fungeert daarbij als dienstverlener en zorgt zowel voor een hogere waardering van het vastgoed aan eigenaarszijde, als voor een beduidend lagere energiefactuur voor de huurder, zonder dat een van beide hiervoor zelf de investering moet doen.

Het blijft in de toekomst dan ook onze ambitie om een partner te zijn voor het duurzaam transformeren en beheren van vastgoed en patrimonium en zo mee te werken aan een koolstofarme economie.

Heb je interesse om je professioneel vastgoed te laten beheren door een duurzame partner, neem dan contact op met Quares via onderstaand formulier.

Lees ook: