VEA hoopvol over samenwerkingsovereenkomst met Douane

Alfaport Voka en Douane en Accijnzen hebben na het Douanecongres van 26 april een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met concrete principes in de strijd tegen illegale handel en fraude en met afspraken rond een betere informatie-uitwisseling. VEA, de Vereniging Expediteurs Antwerpen, ervaart het akkoord als iets heel positief, maar heeft ook reserves. “Het is uniek dat we deze overeenkomst hebben kunnen afsluiten, maar nu moet de invulling er nog wel komen”, verwoordt directeur Olivier Schoenmaeckers, tevens voorzitter van de VEA-commissie Legal, de bezorgdheid van de expediteursvereniging.

Een week na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst zit Olivier Schoenmaeckers aan tafel met VEA-voorzitter Johan Proost, voorzitter van de commissie Douane binnen VEA Jef Hermans en voorzitter van de commissie Logistiek Geert De Wilde. De heren kijken met enig scepticisme naar de praktijk. Ze hopen dat het akkoord leidt tot een echte mentaliteitswijziging bij Douane en Accijnzen. 

Jef Hermans: “Niet zozeer bij de top, want met de huidige administrateur-generaal waait er wel degelijk een nieuwe wind. Het is de vraag of het ambtenarenapparaat soepel mee zal evolueren. Als ik de vergelijking maak met Nederland dien ik vast te stellen dat er in ons land een volledige nultolerantie heerst, zonder enige vorm van constructieve samenwerking. Stelt de Douane een overtreding vast, dan word je meteen bestraft of beboet, en hoe. Ben je in Nederland veelpleger, dan gaat de Douane met jou aan tafel zitten om uit te zoeken waar het fout gaat en om te kijken of er een verbetertraject kan worden uitgewerkt.”

Verbetertraject
Olivier Schoenmaeckers: “VEA wil in zulk verbetertraject zeker een rol opnemen en de leden daarop aanspreken en indien nodig opleiden. Zo werken we samen om de compliance van onze sector te verhogen. We hopen dat de samenwerkingsovereenkomst in deze zin mag evolueren.”
Johan Proost stipt aan dat er nog oude litiges zijn, met serieuze claims die boven de hoofden van een aantal leden hangen, litiges die van voor de overeenkomst dateren. 

Johan Proost: “Een uitspraak van de rechtbank zou er wel eens kunnen toe leiden dat belangrijke trafieken wegtrekken uit ons land. Door de digitalisering is het perfect mogelijk om elders een vertolling te doen voor een container die in Antwerpen binnenkomt.”

Ook Geert De Wilde waarschuwt voor het verlies van trafieken.

Geert De Wilde: “Als men vandaag spreekt over de disruptie van onze sector, denken we in eerste instantie aan digitalisering, e-commerce, arbeidstijden,… maar een goede werking van de Douane, met een duidelijk afgebakend rechtskader, is zeker zo belangrijk om onze rol van adviseur te kunnen blijven opnemen.” (NV)