VEA springt in de bres en lanceert VEA Legal

"De aansprakelijkheid die je als douane-expediteur vandaag draagt, is geheel buiten proportie en heeft al tot strafrechtelijke vervolgingen geleid met fenomenale claims waarbij ook het persoonlijk vermogen van de expediteur werd aangesproken." Dat stelt Jef Hermans, voorzitter van de commissie 'Douane' binnen VEA. VEA adviseert haar leden om te kiezen voor directe vertegenwoordiging, waardoor de aansprakelijkheid voor een stuk beperkt wordt en lanceert ook VEA Legal, om u juridisch op de juiste weg te zetten. Verder beraadt de vereniging zich samen met de havengemeenschap over een actie.

Jef Hermans vreest dat er zich vroeg of laat menselijke drama's zullen voordoen als gevolg van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid die de douane-expediteur vandaag op zich krijgt.

"Er werden al goederen en huizen in beslag genomen. Voor de Administratie is de douane-expediteur de gemakkelijkste prooi omdat hij borgen heeft staan en BTW-tegoeden moet binnenkrijgen, die dan niet uitgekeerd worden. Ook al handel je te goeder trouw en doe je per vergissing een verkeerde douaneaangifte, toch word je strafrechtelijk aansprakelijk gesteld", stelt hij.

Voor AEO-gecertificeerde bedrijven zijn de gevolgen zo mogelijk nog groter.

VEA dringt er bij haar leden op aan om te kiezen voor directe vertegenwoordiging om hun aansprakelijkheid zo deels te beperken. De vereniging bereidt verder in samenwerking met de havengemeenschap een actie voor om de problematiek bij de Administratie onder de aandacht te brengen.

Juridische leidraad

Tegelijkertijd lanceert de vereniging de gratis dienstverlening VEA Legal.

"Het blijkt dat veel expediteurs stellen op te treden als commissionair-expediteur, maar het in werkelijkheid niet zijn. Uit hun documenten komt dan naar voor dat ze handelen als vervoerscommissionair en dit statuut brengt een veel grotere verantwoordelijkheid met zich mee", stelt Caroline Gubbi, juridisch adviseur bij VEA.

Als expediteur kan u door Caroline Gubbi een gratis 'quickscan' laten uitvoeren. Zij gaat dan na wat uw juridisch statuut is en welke aansprakelijkheden dit met zich meebrengt. Ook uw algemene voorwaarden, machtigingen en/of contracten voor directe/indirecte of fiscale vertegenwoordiging,... neemt ze onder de loep en ze bekijkt ook hoe u omgaat met de SOLAS wetgeving.

Achteraf mag u een rapport verwachten, met concrete best practices. Bij problemen is ook het eerstelijnsadvies van VEA Legal gratis.

Een vijftiental bedrijven heeft ondertussen reeds een quickscan laten uitvoeren.

"We ontvingen heel wat positieve reacties. Onze verwachtingen zijn ook uitgekomen. Zowat elk bedrijf wordt geconfronteerd met dezelfde problemen. Ik heb telkens dezelfde aanbevelingen kunnen doen. Dit bewijst dat VEA Legal reden van bestaan heeft. Kleine (of grote) tips die we meegeven maken uiteindelijk een enorm verschil."

Indien gewenst geeft Caroline Gubbi een in house opleiding om uw medewerkers bewust te maken van de juridische verantwoordelijkheden en de consequenties voor uw bedrijf. VEA rekent hiervoor een beperkt ledentarief aan.
Bent u VEA-lid en wil u graag een quickscan laten uitvoeren door VEA Legal? Neem dan contact op tel.: 03/609.34.93 of caroline@vea-ceb.be. (NV)