Vedanta Consultancy leert wat klanten écht denken

Ondernemers gaan meestal voluit. Zij spitsen zich toe op hun bedrijfsproces en hun producten. Waarbij zij hun eigenlijke stakeholders, vooral dan de klanten al eens uit het oog verliezen. Vedanta Consultancy wil hen daarbij op het juiste pad brengen. In een integrale onderzoeksaanpak, waarin alle partijen betrokken worden, tekent het consultancybedrijf de mening van die onderscheiden stakeholders uit. Op basis van het bijeen gewerkte materiaal wordt vervolgens een doelgericht advies uitgewerkt waarmee het potentieel naderhand optimaal kan gebruikt worden.

Davy van der Made en Raymond Hoogenboom hebben heel hun carrière met geavanceerde onderzoektechnologie gewerkt. Eind 2014 legden zij hun professionele knowhow bijeen om met Vedanta Consultancy de markt op te gaan. Aan de hand van individueel ingestelde tools screenen beide onderzoekers de markt om de klant een correct beeld te brengen van zijn commerciële omgeving. Dit dan voor bedrijven. Ze werken evenwel ook voor gemeentes en beroepsverenigingen.

"Wij zijn gespecialiseerd in kwantitatief en kwalitatief online onderzoek", stellen ze. We vullen dit desgewenst ook aan met offline onderzoek. Vedanta Consultancy garandeert de klanten dat het als onderzoeksbureau meer haalt uit zijn activiteiten dan andere, vaak ook veel grotere concullega's. Het hanteert daartoe drie innovatieve applicaties. Die vergaren de gewenste informatie op een efficiënte en leuke wijze bij de onderscheiden respondenten. Ze kunnen overigens ook gecombineerd worden:
• De community is een online platform voor het voeren van discussies over vooraf geselecteerde onderwerpen.
• Het panel is je eigen raad van advies dat 24 op 7 tot uw beschikking staat en voor periodiek of continu onderzoek kan worden ingezet.
• Een derde tool, de survey ondervraagt de respondenten eenmalig of periodiek online over bepaalde onderwerpen.
"Omdat wij als relatief klein bureau snel kunnen schakelen en ook weinig overhead met ons meesleuren stellen wij ons op als betrouwbare partners voor kmo's en zelfstandigen", zegt Raymond Hoogenboom. "Wij benaderen de problemen overigens integraal", zegt Davy van der Made. "Onze applicaties bieden de mogelijkheid om meerdere belanghebbenden in het onderzoek te betrekken. Dit genereert op termijn draagvlak en verbetert de onderlinge samenwerking. Ondernemingen die luisteren naar hun stakeholders en de dialoog met hen aangaan presteren ook beter."

Directe antwoorden op vele vragen

Komt de commerciële boodschap van het bedrijf wel goed over? Kan het HR-beleid nog geoptimaliseerd worden? Hoe ervaart de klant het verkooptraject? Komen de verhuurproducten wel op tijd aan? Zijn de klanten tevreden over de geleverde service. Het antwoord op die vragen is niet altijd makkelijk. Vedanta Consultancy zoekt het uit.

"Tijdens de recente kmo-connectdays in Antwerpen bezocht een jonge ondernemer onze stand", zeggen Davy van der Made en Raymond Hoogenboom. "Hij had net een wervings- en selectiebureau opgestart. Hij was daarom op zoek naar kwalitatieve leads, toegespitst op zijn branche. Wij hebben voor hem in dit opzicht een prospectanalyse uitgewerkt. Wij selecteerden daarbij op bedrijven die voor een bepaalde periode bijkomend personeel zoeken. Wij filterden voor hem ook gezonde bedrijven uit want zeker een start-up kan wanbetalers missen als kiespijn."

Vedanta Consultancy bezorgde de jonge ondernemer een selectie aan contactgegevens van decision makers bij bedrijven. De leads geven bovendien aan hoeveel interim personeelsleden de bewuste ondernemingen al tewerkstellen en wat ze kosten. "Op die manier kan de start-up zijn concurrentiepositie bepalen en een scherp aanbod doen." (MB)