“Voor de berekening van de douanewaarde komen er belangrijke wijzigingen aan”

Binnen advocatenkantoor Antaxius zijn advocaten Erik Gevers en Jurgen Gevers (geen familie!) gespecialiseerd in ‘douane en accijnzen’. Zij staan u met veel expertise bij in uw betwistingen met de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en wanneer u goederen importeert die onder verschillende codes (en verschillende tarieven) zouden kunnen worden ingeklaard, kunnen zij voor u bij de Administratie ook een ‘bindende tariefinlichting’ bekomen. Met zo’n ruling voorkomt u financiële verrassingen en geschillen.

Beide advocaten kunnen u vanzelfsprekend ook informeren over het nieuwe Douanewetboek van de Unie dat met ingang van 1 mei 2016 volledig zal worden toegepast.

Jurgen Gevers: “Het nieuwe wetboek houdt een aantal belangrijke wijzigingen in. Zo komen er veranderingen op het vlak van de berekening van de douanewaarde en in verband met de oorsprong van goederen. Ook wordt de AEO-status nog belangrijker. Bedrijven die overwegen om het AEO-certificaat aan te vragen, hebben er alle belang bij om hun dossier zo snel mogelijk in orde te brengen.”

Ontstaat er toch een geschil, dan staan Erik Gevers en Jurgen Gevers u met raad en daad bij.

Erik Gevers: “Wij verlenen bijstand wanneer er bij de tussenpersonen in het goederenverkeer een douane- of accijnsschuld ontstaat en we komen tussen in alle fases van de betwisting. We bepalen uw rechtspositie, bekijken of u verantwoordelijk of aansprakelijk bent, gaan na welke betwisting we kunnen voeren en welke verweermiddelen we kunnen inroepen. Vervolgens begeleiden we u in alle stappen van de procedure.”

Beide advocaten zullen steeds streven naar de best mogelijke oplossing.

Erik Gevers: “We trekken zeker niet op avontuur. De boetes bedragen in de regel immers vijf- tot tienmaal de ontdoken of niet-betaalde rechten of accijnzen en een strafrechtelijke veroordeling en het daarbij behorende strafblad kunnen zeer nefast zijn voor uw bedrijf.”

Erik Gevers en Jurgen Gevers komen ook tussen bij geschillen tussen de tussenpersonen in het goederenverkeer onderling. (NV)