Voorkom schade aan uw lading met INS

“Een preventieve controle van uw lading kan veel schade en bijhorende problemen voorkomen. Reeds in de projectfase staan we hiervoor ter uwer beschikking”, stelt Rudi Gelper, senior marine surveyor en zaakvoerder van International Nautical Services (INS).

Rudi Gelper en zijn medewerkers denken proactief met u mee hoe u uw logistieke stromen op een veilige en milieuvriendelijke manier kan organiseren. Een voorafgaandelijke controle door een deskundige van INS werkt. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen. 

Al twee decennia lang is INS gespecialiseerd in alle maritieme survey-opdrachten: lading- en goederencontroles, technische inspecties en nautische taxaties. INS is thuis in de controle van project cargo, containers, bulkproducten, vloeistoffen, bunkers,… en controleert zowel op kwaliteit als op kwantiteit. 

Toegevoegde waarde

Rudi Gelper: “INS levert een belangrijke toegevoegde waarde. Door reeds van in het begin van het logistieke proces betrokken te zijn, kunnen we het hele procedé van nabij volgen. We zijn als het ware uw ogen en oren ter plaatse. Bij de controle van de lading vóór verscheping krijgt u een bewijs op papier dat u uw lading verpakt hebt volgens de regels van de kunst. Doet er zich onderweg of bij overslag toch schade voor? Dan bent u goed gedocumenteerd en kan u met vertrouwen de afhandeling door de verzekeringsmaatschappijen tegemoet zien.”

Schade aan uw lading?

U kan INS natuurlijk ook inschakelen wanneer er zich schade heeft voorgedaan in een zending. INS bepaalt snel en adequaat de omvang en verdedigt uw belangen. INS werkt volledig onafhankelijk en is niet gebonden aan een of andere maatschappij. 

Meer weten?

Rudi Gelper komt graag vrijblijvend langs om u verder te informeren over hoe hij u van dienst kan zijn. Bel voor een afspraak op tel.: 03/568.81.69.