Weet u wat er met uw goederen gebeurt onderweg? INS, uw onafhankelijk expert voor alle nautische taxaties, inspecties en controles

Als voormalig kapitein heeft Rudi Gelper heel wat schepen en vaartuigen van binnen en van buiten gezien. Vandaag staat hij alweer een flink aantal jaren als general manager en senior marine surveyor ‘aan het roer’ van INS, International Nautical Services en kan u op hem en zijn team beroep doen voor al uw nautische taxaties, technische inspecties en lading- en goederencontroles. “Een deel van wat vandaag wordt verscheept, wordt nog niet gecontroleerd terwijl dit veel problemen kan voorkomen”, stelt hij.

INS is actief op drie grote domeinen.

Rudi Gelper: “In opdracht van particuliere klanten, expediteurs, reders, verzekeringsmaatschappijen,… controleren we (preventief) ladingen. Het betreft zowel algemene als project cargo, maar ook containers, bulkproducten, vloeistoffen, bunkers,… en dit zowel op kwaliteit als op kwantiteit. Doet zich een aanvaring voor of is er ladingschade, dan begroten we het nadeel en definiëren we de omvang, de oorzaak, verdedigen we de belangen,… In dit opzicht verstrekken we ook advies over hoe schade kan voorkomen worden. Een derde luik spitst zich toe op technische inspecties bij aankoop (of verkoop of verhuur) van jachten, binnenschepen en zeeschepen, waarbij we de staat, de gebreken en de waarde van het vaartuig bepalen.”

Rudi Gelper merkt dat een groot gedeelte van wat vandaag verscheept wordt, niet gecontroleerd wordt.

Rudi Gelper: “Pas wanneer er zich problemen voordoen, wordt een expert ingeschakeld, terwijl er preventief al veel schade kan voorkomen worden. Stel: je wil een dure lading naar een ander continent exporteren. Je kan er wel voor zorgen dat die lading hier in perfecte omstandigheden vertrekt, maar over wat er onderweg met je zending gebeurt, blijf je in het ongewisse. Vooraleer je zending ter plekke is, ondergaat ze immers vele handelingen, vaak uitgevoerd door verschillende partijen. Wanneer een lading op een vrachtwagen of zeeschip zit, is de transporteur of de rederij maar voor een klein stukje aansprakelijk. Wanneer hij vaak geconfronteerd wordt met schade, loopt zijn verzekeringspremie hoog op. Door de lading bij de overslag te controleren, wordt de kans op schade aanzienlijk beperkt.”

Tijdens de verschillende handelingen is er ook overdracht van verantwoordelijkheid voor de goederen. INS zorgt ervoor dat de communicatie en handelingen vlotter verlopen en treedt op als coördinator wat in het belang is van alle partijen.

De marine surveyor benadrukt dat INS volledig onafhankelijk werkt en niet gebonden is aan een of andere maatschappij en ook geen vreemde aandeelhouders heeft. De vaststellingen die INS doet zijn gelijkwaardig aan die van een deurwaarder. Dit betekent dat de documenten die INS opstelt rechtsgeldig zijn. Volgens Rudi Gelper kost de controle van een lading gemiddeld “vééél minder dan één procent van de waarde van een lading”.

Rudi Gelper: “Het is belangrijk om je verschepingen preventief te laten controleren, zodat je bij problemen niet in het zand bijt en je goed .”

INS is geografisch strategisch gelegen, vlakbij de havens van Antwerpen en Rotterdam en is actief in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk etc... Voor controles wereldwijd kan INS rekenen op vaste partners. INS is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. (NV)