Zeeland Seaports, een van de snelst groeiende havens in Europa. “Met een vlotte verbinding naar het achterland, zonder files”

Met de havenbekkens van Vlissingen en Terneuzen is Zeeland Seaports de derde grootste haven van Nederland en een van de snelst groeiende havens van Europa. “Onze ligging aan open zee, onze diepgang van 16,5 meter, onze gespecialiseerde terminals, onze filevrije achterlandverbindingen via de weg, het spoor en de binnenvaart én onze korte lijnen naar de bedrijven in het havengebied maken van Zeeland Seaports een aantrekkelijke partner”, stelt communications manager Arno Dirkzwager.

“Zeeland Seaports is een goede, alternatieve haven die naar het Europese achterland dezelfde weg-, spoor- en binnenvaartverbindingen heeft als de ons omliggende grote havens, maar met dat fysieke voordeel dat deze verbindingen filevrij zijn. Zeeland is een relatief dun bevolkte provincie. De capaciteiten op de wegen, de binnenvaart en het spoor zijn voldoende groot om de verkeersstromen zonder enig probleem aan te kunnen, een onmiskenbaar voordeel, want tijd is geld.”

Zeeland Seaports is ook goed bereikbaar voor grote schepen

“We dienen rekening te houden met de getijden op de Westerschelde, maar in Vlissingen is er geen sluis en is de diepgang 16,5 meter, een diepte die niet veel havens in de regio kunnen voorleggen. In Terneuzen is er wel een sluizencomplex. Achter de sluis reikt de diepgang tot 12,5 meter. Aan de voorkant in de Braakmanhaven kunnen we in Terneuzen schepen tot 15 meter diep ontvangen.”

Gedreven medewerkers

“Naast de fysieke voordelen van Zeeland Seaports, biedt de relatieve kleinschaligheid van het havenbedrijf en van de haven ook het voordeel dat de lijnen naar de bedrijven in het havengebied en naar potentiële nieuwe partners erg kort zijn. We zitten snel rond de tafel en krijgen ook alle medewerking van de gemeentebesturen van Vlissingen en Terneuzen, ook op het vlak van het verlenen van vergunningen. De gemeenten beseffen goed dat de ontwikkeling van de haven belangrijk is voor de economische waarde van de regio en voor de werkgelegenheid.”

Nog volop ruimte om te ontwikkelen

In de Zeeuwse havens zijn meer dan 200 logistieke en industriële bedrijven actief.

De voorbije jaren vonden meerdere Belgische bedrijven, waaronder Katoen Natie en Cobelfret, de weg naar Vlissingen en Terneuzen. Vlaeynatie bouwt momenteel aan een nieuwe terminal aan de Autichehaven nabij Westdorpe voor de op- en overslag van kunstmest en zal er ook andere producten behandelen, maar zowel in Vlissingen als in Terneuzen is er nog volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, ook watergebonden, met kades.”

Alle productgroepen

Zeeland Seaports zet jaarlijks 35 miljoen ton aan zee-overslag om. De havens verzetten alle productgroepen, maar in forest products (hout, papier, cellulose) is de haven marktleider. Zeeland Seaports is ook een grote speler op het vlak van voeding, metalen, auto’s, en kunstmest.

“En op Europees vlak is Zeeland Seaports vooraanstaand op het vlak van offshore windenergie en een echte one stop shop voor deze sector. Logistieke partijen vervoeren de onderdelen van de windturbines naar de locaties op zee en daaromheen bestaat er een cluster van bedrijven-toeleveranciers, onder andere op het gebied van constructie en onderhoud.” (NV)