Ziekenhuisschip brengt medische hulp voor de allerarmsten.

Door de inzet van het ziekenhuisschip de Africa Mercy kunnen ook de allerarmsten onder de CT-scanner. Telkens als het gerucht verspreid raakt dat het drijvend ziekenhuis naar hun land komt, wandelen vaak honderden Afrikaanse mensen honderden kilometers ver naar de haven om zich te laten onderzoeken. De liefdadigheidsorganisatie Mercy Ships zet zich in om goede medische hulp toegankelijk te maken voor mensen die daar absoluut niet de middelen voor hebben. Een gift van 40 euro kan er mee voor zorgen dat de chirurgen van Mercy Ships een kind met een tumor of een open lip kunnen behandelen.

Met aan boord zo'n 400 vrijwilligers zoals chirurgen, tandartsen, verpleegkundigen, ingenieurs, landbouwers en bouwvakkers, doet de Africa Mercy tientallen Afrikaanse havens aan. Dankzij de financiële steun van duizenden donateurs gaan ze ter plaatse zieken en gehandicapten verzorgen voor wie er geen aanbod is aan medische zorg of die voor hen totaal onbetaalbaar is. De beste chirurgen ter wereld hebben aan boord van het schip de beschikking over de modernste apparatuur en operatiezalen waardoor ze zelfs in de meest arme landen orthopedische chirurgie, tandheelkundige programma's, of oogchirurgie kunnen aanbieden. Ze kunnen er fisteloperaties uitvoeren, plastische chirurgie, reconstructieve chirurgie, enz.

De organisatie Mercy Ships werd destijds opgericht door het Amerikaanse echtpaar Don en Deyon Stephens dat in de geneeskundige noden van Afrika een uitdaging vond om zich te engageren voor de allerarmsten. Ze kochten daartoe een oud schip dat ze met de hulp van vrijwilligers ombouwden tot een volwaardig ziekenhuisschip. Met het huidige schip, de Africa Mercy, 16.500 ton zwaar en met beperkte diepgang, kan Mercy Ships de meeste Afrikaanse havens aandoen. De Africa Mercy is ondertussen een vertrouwde aanblik geworden in Afrikaanse landen. Indien alles verder meezit wordt binnen 2 jaar nog een zusterschip ingelegd dat de capaciteit van de organisatie zal verdubbelen.

"Vanuit Mercy Ships Belgium vzw werken wij actief mee aan de verdere uitbouw van het project," zegt Bert van Dijk die zich na een actieve carrière in de privésector (Daimler, Bombardier, Volvo, Bekaert) inzet als vrijwillig voorzitter van de Belgische vzw. "Wij willen medische hulp aanbieden waar de financiële middelen of de lokale infrastructuren ontoereikend zijn."

Het gaat in dit opzicht overigens niet alleen om de medische behandelingen zelf. De specialisten van Mercy Ships verzorgen ook een breed aanbod aan trainingen en cursussen voor lokale medici zodat de duurzaamheid van het project verzekerd wordt. Mercy Ships werkt binnen een doelgericht programma. Eén jaar voor het hospitaalschip aanlegt, wordt al een team ter plaatse gestuurd dat de concrete noden in kaart brengt. Een voorbereidingsteam werkt daarbij tevens een hele logistieke aanpak uit zodat bij de aankomst van het schip onmiddellijk heel efficiënt kan gewerkt worden.

Vanuit een gesponsord kantoor in Zaventem werkt Mercy Ships Belgium ondertussen aan de verdere uitbouw van de vzw. Het gaat erom de nodige financiële fondsen via donaties bijeen te krijgen en vrijwilligers te engageren voor het project. "Wij proberen zoveel mogelijk mensen warm te maken voor ons initiatief en hen daarbij te mobiliseren om geld te doneren of in te zamelen," zegt Bert van Dijk. "Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar en kunnen effectief bijdragen aan de financiering van een operatie."

Mercy Ships kan rekenen op de sympathie van meer en meer mensen. Deze reportage wordt overigens gefinancierd door Dunamis Forwarding & Consulting dat op die manier zijn engagement voor een goed doel wil omzetten in een concrete bijdrage.