LINDNER_Leaderboard.gif

Actieplan voor bedrijfsmatige verpakkingen: op naar méér circulariteit!

Valipac ijvert samen met diverse ondernemingen en instanties voor meer circulariteit van bedrijfsmatige verpakkingen. Om dit te bereiken, werd er samen met het VBO en zijn sectorfederaties een ambitieus en concreet actieplan voor bedrijfsmatige verpakkingen uitgewerkt.

Bedrijfsmatig verpakkingsafval in België

In België krijgen we elk jaar te maken met maar liefst 750.000 ton eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen. Die zijn cruciaal in de logistiek en zijn enorm nuttig voor...

 • de bescherming van producten.
 • het vereenvoudigen van transport.
 • het zorgen voor extra veiligheid.

Maar dat zorgt natuurlijk voor heel wat bedrijfsmatig verpakkingsafval. In België spelen we hierin wel een voortrekkersrol: met Valipac zijn we het énige Europees land dat een specifiek organisme heeft dat het bedrijfsmatig verpakkingsafval beheert met specifiek wettelijke doelstellingen. Ophaling en recyclage van al dat bedrijfsmatig verpakkingsafval wordt verzekerd door de samenwerking tussen verpakkingsverantwoordelijken, ontpakkers en afvalophalers. Ook erg nuttig is het feit dat Belgische bedrijven driejaarlijkse preventieplannen moeten opstellen.

En we doen het in België écht wel goed:

 • 80% van de bedrijfsmatige verpakkingen die op de markt komen, zijn herbruikbaar.
 • Voor eenmalige verpakkingen behalen we een recyclagepercentage van 89,4%.

Actieplan voor bedrijfsmatige verpakkingen: wat houdt het in?

We behalen dan wel een recyclagepercentage van 89,4% voor eenmalige verpakkingen, maar dan blijft er nog altijd 10,6% over. Er is dus nog ruimte voor verbetering en verbeteren willen we ook écht. Om duidelijk te maken dat er een groot engagement is, werden er heel specifieke, meetbare doelstellingen en acties opgesteld. Deze werden in een helder tienjarig actieplan gegoten.

In dit actieplan voor bedrijfsmatige verpakkingen ligt de focus op een aantal verschillende thema’s, met als rode draad: méér circulariteit van bedrijfsmatige verpakkingen.

Specifieke aandacht gaat hierbij naar:

 • Preventie: het vermijden van afvalproductie door bijvoorbeeld meer herbruikbare verpakkingen te gebruiken en bulkleveringen te stimuleren.
 • Kennis: het ontwikkelen van een centraal platform waar expertise rond circulariteit van verpakkingen kan gedeeld worden
 • Ecodesign: de recycleerbaarheid van eenmalige verpakkingen boosten met hernieuwbare grondstoffen en/of duidelijke richtlijnen.
 • Ecomodulatie: het gebruik van herbruikbare, hernieuwbare en recycleerbare verpakkingen stimuleren.
 • Recyclage: door diverse innovaties de recyclagecapaciteit in België boosten.
 • Traceerbaarheid: de eindbestemming van ons bedrijfsmatig verpakkingsafval maximaal in kaart brengen en de effectieve recyclage waarborgen.

Het actieplan voorziet ook een aantal duidelijke engagementen op korte, middellange & lange termijn, zoals:

 • Tegen het einde van dit jaar, de eindbestemming identificeren van 80% van het bedrijfsmatig verpakkingsafval uit karton dat in België op de markt wordt gebracht.
 • In 2022 de verschillende niet-gerecycleerde stromen in kaart brengen in een ecodesignplatform (Hub).
 • Tegen 2030 minstens 20% minder recycleerbaar bedrijfsmatig verpakkingsafval in het bedrijfsrestafval.

Op weg naar meer circulariteit

De ondertekenaars van dit actieplan voor bedrijfsmatige verpakkingen kunnen gebruik maken van de grote hoeveelheid aan data over bedrijfsmatige verpakkingen en verpakkingsafval waarover Valipac beschikt. Een nauwe samenwerking en het opnemen van de nodige verantwoordelijkheid zijn voorwaarden voor succes. De vermelde doelstellingen tegen 2030 behalen én zelfs overtreffen. Dat is het doel.

Pieter Timmermans, CEO van het VBO, spreekt duidelijke taal:

“Geen woorden maar daden! Dat is de baseline van dit actieplan. Daar ben ik zeer fier op. Circulaire economie is een cruciale pijler in de eco-transitie. De versterking van de circulariteit van de bedrijfsmatige verpakkingen via veilige maar meer recycleerbare bedrijfsverpakkingen is een essentieel onderdeel van deze transitie. Via de opgenomen engagementen samen met de vastgelegde en meetbare doelstellingen kunnen we leiders in Europa blijven. We kunnen er zelfs een exportproduct van maken”

Denk je dat er in jouw bedrijf nog ruimte is voor verbetering wat bedrijfsmatig verpakkingsafval betreft? Neem dan contact op via onderstaand formulier.

Meer lezen:

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en Valipac

Meer weten?

Valipac

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

 • Valipac
 • Koningin Astridlaan 59 a
  1780 Wemmel
 • +32 (0)2 456 83 10

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials