Elke druppel telt!

Afvalbeheer & Recyclage

Er zit geld verstopt in je afvalwater

De verwerking van afvalwater baart vele bedrijven kopzorgen. De klassieke aanpak is meestal duur en vreet energie. En dat terwijl er vaak energie en dus geld verstopt zit in industrieel afvalwater en organische afvalstromen.

Zo zullen in de nabije toekomst zuiveringsinstallaties mogelijk waterstofgas produceren en elektriciteit genereren door middel van microbiologische brandstofcellen.

Maar ook vandaag al kunnen we warmte recupereren uit waterstromen met behulp van warmtewisselaars en –pompen. Met membraanbiorectoren is een technologie beschikbaar die waterhergebruik mogelijk maakt. Anaerobe zuiveringsinstallaties zijn energievriendelijker en verminderen slibaangroei, terwijl het biogas gevaloriseerd kan worden. Afvalwaters kunnen soms energetisch verrijkt worden door het bijmengen van biomassastromen, of we kunnen er waardevolle grondstoffen en chemicaliën uit recupereren. Allemaal verschillende mogelijkheden om geld te halen uit je afvalwater, die op geïntegreerde wijze nóg efficiënter aangepakt kunnen worden.

Nóg grotere winsten worden stroomopwaarts gevonden. De goedkoopste liter water is immers deze die we niet aankochten, niet zuiverden en niet loosden. Ook daar staan ons talrijke pistes ter beschikking. Bedrijven in diverse sectoren kunnen hun productielijnen optimaliseren door te streven naar lokaal hergebruik van water en kringloopsluiting, het op punt stellen van de cleaning in place of CIP, en het gebruik van alternatieve chemicaliën. Tot op zekere hoogte kan oppervlakte- of regenwater gebruikt worden in o.a. reinigingsprocessen, als koelwater of voor productieprocessen die een mindere waterkwaliteit verdragen.

In sectoren zoals voeding, landbouw, textiel, chemie, dranken, … vertegenwoordigen proces- en afvalwater een belangrijk aandeel in de kosten. Het verbaast dan ook niet dat bedrijven in die sectoren, of hun technologieleveranciers, voortdurend aankloppen met goed doordachte vragen en nieuwe uitdagingen om slimmer om te gaan met water, afvalwater en afvalstromen. Immers, elke druppel telt!

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?