Energie winnen uit bio-massa

Afvalbeheer & Recyclage

Bio-energie is hernieuwbare energie gewonnen uit organisch materiaal of biomassa. Sectoren die biomassa en biomassa-afval produceren zijn de land- en bosbouw, de houtverwerkende industrie, de voedingsmiddelenindustrie, …

Afhankelijk van de kenmerken van de biomassastroom en de gewenste energie-vraag, dient zich een pallet van mogelijkheden aan om op uw bedrijf bio-energie te produceren.

Bij verbranding wordt het materiaal volledig omgezet in hete rookgassen. De warmte uit deze rookgassen kan verder gebruikt worden om stoom te maken die dan kan gebruikt worden voor verwarmingsdoeleinden, of om elektriciteit op te wekken of een combinatie van beide: warmte-kracht-koppeling (WKK). Ook vergassing en pyrolyse zijn mogelijk, maar deze technieken zijn commercieel nog niet volledig toepasbaar.

De meest gekende biologische verwerkingstechnologie is vergisting: de biomassa wordt in afwezigheid van zuurstof omgezet in biogas, een mix van CO2 en brandbaar methaangas. Dit methaangas kan dan gebruikt worden in een ketel, een motor of opgewerkt worden om te injecteren in het aardgasnet.

Naast de toepassing voor elektriciteit en warmte, kan biomassa ook omgezet worden naar transportbrandstoffen. Hier zijn bio-ethanol en bio-diesel het meest bekend, met biogas als het kleine broertje.

Ook KMO’s zetten stappen om bio-energie op te wekken uit biomassa en biomassa-afval: de eigen energiebehoeftes worden ingevuld vanuit de van eigen biomassa. Nog interessanter wordt het wanneer de biomassastromen van lokale bedrijven en de energiebehoeftes samen worden bekeken. In een dergelijk ‘energiecluster’ gaat men op lokaal niveau op zoek naar de ideale combinatie van leveranciers van biomassa-inputstromen, de gepaste verwerkingstechnologie en geïnteresseerde afnemers van de opgewekte hernieuwbare energie. Bedrijven, maar ook gemeentes, parkmanagers, bedrijfscollectieven, … nemen steeds meer het initiatief om de haalbaarheid van zo’n energiecluster te laten nagaan. 

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?