Geef mineraal afval een tweede leven

Afvalbeheer & Recyclage
Minerale grondstoffen zijn vrij beschikbaar in de natuur, op de inspanning en kosten van exploratie, exploitatie en delven na. Het gaat dan om ijzer, tin, zink, goud, … Hetzelfde geldt voor zand en grind, die gebruikt worden in de bouwsector voor de aanmaak van bv. cement. Dat dit natuurlijke stoffen zijn, betekent niet dat ze na gebruik ook vrij kunnen gestort worden. Integendeel. Sloopafval kan stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het leefmilieu. Minerale afvalstoffen zoals bouw- en sloopafval, gieterijzand of verbrandingsresidu’s kunnen opgewaardeerd worden tot een nieuwe grondstof. Tal van succesvolle procédés staan ter beschikking om waarde uit afval te creëren. De voordelen? U bespaart op de kosten van afvalverwerking en de aankoop van nieuwe grondstoffen, en u creëert mogelijks nieuwe business vanuit de ‘secundaire grondstof’. Hoe pakt u zoiets aan? Belangrijk is uw ‘afval’ eerst te karakteriseren, u te vergewissen van de geldende beleidsregels op het vlak van afval versus grondstof en de theoretische hergebruiksmogelijkheden in kaart te brengen. Vervolgens evalueert u de technologische parameters: de technische eigenschappen van het afval, de homogeniteit, het volume, de contaminatie, enz. Op economisch vlak bekijkt u o.a. continuïteit, waarde en mogelijke afnemers. Een mini-marktonderzoek is heel erg op zijn plaats alvorens tot het uitwerken van concrete pistes over te gaan. Op deze manier houdt u een praktische lijst van hergebruiksmogelijkheden over. Per mogelijke piste evalueert u dan de effectieve toepasbaarheid. Mogelijk dient u een beroep te doen op een organisatie die over de juiste infrastructuur beschikt om de nodige behandelingsstappen op labo- of semi-industriële schaal uit te testen. Deed u in het begin al eens een mini-marktonderzoek, dan is het, alvorens tot opschaling over te gaan, aangeraden een grondig onderzoek te doen naar de afzet- en opnamecapaciteit in Vlaanderen en daarbuiten. Is ook dat positief, dan bent u aan zet. Met de juiste focus kunnen in Vlaanderen zo nog heel wat kiemen voor zinvolle business vanuit afvalvalorisatie tot ontwikkeling gebracht worden. Niettemin: bezint eer ge begint!

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?