LINDNER_Leaderboard.gif

Hoe begint een kmo aan duurzaam afval sorteren?

Afvalbeheer & Recyclage

Restafval in bedrijven bevat gemiddeld nog 50% aan materialen die verder hadden kunnen gevaloriseerd worden indien ze aan de bron beter waren gesorteerd. Hoe kan een bedrijf zijn  afvalbeleid optimaliseren?

In 2018 produceerden we in Vlaanderen 1,6 miljoen ton bedrijfsafval. In dat bedrijfsrestafval zit nog een groot deel verplicht selectief in te zamelen en recycleerbaar materiaal. Dat blijkt uit de sorteeranalyse die OVAM, de Vlaamse overheidsdienst die erover waakt dat we op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem, in 2017 uitvoerde.

KMOinsider ging te rade bij Dries De Pauw, Director Marketing & Sales van Renewi. “Afval bestaat niet. Afval is grondstof.” Dat is de missie van Renewi. Dit toonaangevende waste-to-productbedrijf werkt mee aan oplossingen voor de belangrijkste milieuproblemen waar onze maatschappij vandaag mee kampt: het verminderen van afval, het vermijden van vervuiling en het voorkomen van onnodig gebruik van eindige natuurlijke bronnen.

Breng de afvalproductie en -kosten in kaart

Alle ondernemingen ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen hebben in elk gewest een sorteerplicht”, stelt Dries De Pauw. “Het wetgevend kader dat in Vlaanderen van toepassing is, Vlarema, bestaat al sinds 2012. Vooraleer je in actie schiet om het afvalbeleid binnen je bedrijf te optimaliseren, evalueer je best de huidige situatie. Begin met de afvalproductie van je bedrijf in kaart te brengen. Welke soorten afval produceert je bedrijfsactiviteit? En hoeveel?”

OVAM reikt hiervoor een hulpmiddel aan dat tot stand kwam in samenwerking met de hele afvalsector. Op https://www.cirkeltips.be kan je een Excel-spreadsheet downloaden die de meest voorkomende niet-gevaarlijke afvalstromen bevat. In het eerste tabblad ‘Gewicht’ geef je de gewichten van de verschillende stromen in en in het tweede tabblad ‘Kosten’ voer je het bedrag van de facturen in.

Vlarema

Vlarema bestaat al sinds 2012. “Het komt erop neer dat er moet gesorteerd worden aan de bron. Aanvankelijk waren een 18-tal stoffen geïdentificeerd die in Vlaanderen apart verzameld moeten worden en dus niet meer in het bedrijfsrestafval mogen voorkomen”, zegt Dries De Pauw.

Zonder in een opsomming van deze stoffen te vervallen, gaat de lijst van ‘kga’ (klein gevaarlijk afval) en ‘apparatuur en recipiënten met ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen’, over ‘afgedankte elektronische apparatuur’ en ‘houtafval’ tot ‘textiel’.

“in 2018 kwam er een uitbreiding met de verplichting om ook recycleerbare harde kunststoffen, verpakkings- en afdekfolie en isomo apart te verzamelen. Vanaf 1 januari 2021 wordt bovendien ook het sorteren van swill afval verplicht. Hieronder verstaan we keukenrestafval, organisch afval van groenten en fruit, vetten, eierschalen, vlees en vis, sauzen en soepen, melk, enz.”, gaat Dries De Pauw verder. 

Op www.iksorteerinmijnbedrijf.be, een initiatief van servicebedrijf Valipac, wordt een handig overzicht weergegeven van de stromen waarvoor de  sorteerverplichting geldt.

Ophalers

Dries De Pauw: “Bedrijven zijn dus verplicht om hun afval te laten inzamelen door een particuliere ophaler. Elk bedrijf vraagt om een oplossing die aan zijn specifieke behoeften beantwoordt. Zodra je een goed overzicht hebt van het type afval dat je bedrijf genereert, kan je een keuze maken uit de verschillende inzamelsystemen.”

Renewi reikt al jaren oplossingen aan én recycleert. Renewi is een van de bij Valipac aangesloten ophalers. De basisopdracht van servicebedrijf Valipac bestaat erin bedrijven te informeren over hun wettelijke verplichtingen en namens die bedrijven de vastgestelde percentages voor recyclage te bekomen aan de hand van stabiele bijdragen en hen te stimuleren om meer en beter te sorteren. Op www.valipac.be staat een overzicht van bij Valipac aangesloten ophalers.

Ontvang een premie

Efficiënt afval sorteren aan de bron is dus wettelijk verplicht voor bedrijven, draagt bij tot recyclage en komt uiteindelijk iedereen ten goede.

Valipac moet aan de overheid aantonen dat de bedrijfsmatige verpakkingen die bedrijven op de markt brengen, gerecycleerd worden wanneer ze afval worden. Daarom wil Valipac bedrijven die hun bedrijfsmatig verpakkingsafval correct sorteren, financieel ondersteunen.

In ruil voor deze inspanningen kan een bedrijf aanspraak maken op verschillende premies.

De aangesloten afvalophalers bij Valipac, zoals Renewi, houden voor de bedrijven bij of ze in aanmerking komen voor die premies. Deze premies zijn dus geen overheidssubsidies. Ze worden gegenereerd uit de financieringsbijdragen die de klanten van Valipac (de bedrijven) betalen.

VALIPAC_2.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials