lindner banner set 2 v2 120.jpg
Valipac op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie

Partner

Elk bedrijf krijgt te maken met afval. Valipac streeft ernaar bedrijfsmatige verpakkingen zo efficiënt mogelijk te recycleren om er nieuwe grondstoffen van te maken. Zo draagt de organisatie zijn steentje bij aan de circulaire economie. Valipac publiceerde onlangs haar activiteitenverslag.

Als bedrijf verpak je wellicht heel wat van je producten om ze te vervoeren en te verkopen. Al die verpakkingen hebben een impact op het milieu en moeten dus zo goed mogelijk gebruikt en gerecycleerd worden. Europese regelgeving legt de verantwoordelijkheid voor het beheer van het afval van consumptieproducten bij de bedrijven die ze op de markt brengen. Om Belgische bedrijven te helpen tegemoet te komen aan die richtlijnen, werd Valipac in 1997 opgericht.

Activiteitenverslag Valipac

Om iedereen meer inzicht te geven in de resultaten die Valipac jaar na jaar realiseert, publiceerde de organisatie een activiteitenverslag met een overzicht van de belangrijkste feiten, prestaties en uitgebreid cijfermateriaal voor 2017-2018.

Recyclagepercentage van 88%

In 2017 werd 750.000 ton eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen op de markt gebracht en 3.115.000 ton herbruikbare verpakkingen. Van die verpakkingen werd 675.000 ton gerecycleerd door de 220 afvalophalers die zijn aangesloten bij Valipac. Valipac realiseerde een recyclagepercentage van 88,8% voor bedrijfsmatig verpakkingsafval.

96% van het afval kreeg een nuttige toepassing. Op die manier haalden ze ruimschoots de doelstellingen. Wat de verschillende afvalstormen betreft, werd 100% van de papieren en kartonnen bedrijfsmatige verpakkingen gerecycleerd. Voor metalen verpakkingen gaat het om 90,3%. Houten verpakkingsafval is goed voor 84,5%, terwijl 54,4% van het plastic bedrijfsmatig verpakkingsafval gerecycleerd wordt. Daar is dus nog verbeterpotentieel.

Bedrijven

7200 bedrijven zijn klant van Valipac. Ze hebben op die manier de garantie dat ze in orde zijn met de wetgeving voor bedrijfsmatige verpakkingen. Daarnaast zijn 220 afvalophalers of operatoren aangesloten bij Valipac. Ze bezorgen de organisatie maandelijks of jaarlijks cijfers over het bedrijfsmatig verpakkingsafval dat ze ophaalden.

Premies

Om correct sorteren op je bedrijf aan te moedigen en te ondersteunen, keert Valipac verschillende premies uit. Door een beroep te doen op een aangesloten afvalophaler van Valipac, kan je tot vier premies cumuleren: de startpremie, een containerpremie, een zakpremie en een recyclagepremie voor hout of kunststof. In 2017 werd 6,8 miljoen aan premies uitgereikt aan 35.000 bedrijven. Het leeuwendeel, bijna 90% van die bedrijven, zijn zeer kleine ondernemingen en kmo’s. De containerpremie en de recyclagepremie kunststof werden het meest uitgereikt.

Circulaire economie ondersteunen

Valipac is trots deze mooie cijfers te kunnen voorleggen, maar rust niet op zijn lauweren. Via demonstratieprojecten en sensibiliseringsacties wil Valipac specifieke deelstromen aanpakken en bedrijfsmatig verpakkingsafval nog efficiënter laten recycleren. Het doel is de lineaire economie om te vormen tot een circulaire economie. In zo’n economie komen afval en afgedankte producten opnieuw in het productieproces terecht. De kringloop wordt met andere woorden gesloten. Dat betekent minder afval en minder gebruik van ruwe grondstoffen. Via ecodesign wil Valipac de levensduur van materialen verlengen en ervoor zorgen dat ze makkelijker gerecycleerd kunnen worden.

Plastic afval

Van het plastic verpakkingsafval wordt iets meer dan de helft gerecycleerd. Daar is dus nog potentieel. Daarom werkte Valipac samen met een aantal partners enkele projecten uit om plastic afval aan te pakken en beter te recycleren. De projecten zijn toepasbaar op andere afvalstromen en kunnen uitgebreid worden naar andere doelgroepen.

  • Bouwwerven

Met de projecten Clean Site System en Clean Site Circulair streeft Valipac naar een circulair systeem voor plastic verpakkingsfolies in de bouwsector. Verschillende spelers uit de waardeketen werken mee om van afval nieuwe grondstoffen te maken. Ook harde kunststoffen op bouwwerven worden ingezameld en verwerkt tot nieuwe grondstoffen.

  • Starterskit plasticfolies

Valipac sensibiliseert bedrijven om hun plasticfolies te recycleren met een ludieke actie. Zo willen ze aantonen dat plastic sorteren op je bedrijf eenvoudig en haalbaar is.

  • Piepschuim inzamelen

Valipac experimenteert met een inzamelsysteem met speciale zakken om EPS of piepschuim samen met het papier en karton op te halen, zodat het goed gerecycleerd kan worden.

  • Campagne ‘Beter sorteren’

Het is belangrijk dat afvalstromen zo zuiver mogelijk zijn om een goede recyclage mogelijk te maken. In inzamelzakken voor plasticfolies vinden ophalers nog vaak andere zaken, zoals petflessen, bekers of karton. Samen met de ophalers werkte Valipac een campagne uit om bedrijven aan te sporen enkel propere plasticfolie in hun zakken te stoppen.

Website ‘Ik sorteer in mijn bedrijf’ voor kmo’s

Kmo’s en zelfstandige ondernemers zijn niet altijd goed op de hoogte van hun verplichtingen rond afval. Op de website www.iksorteerinmijnbedrijf.be vinden ze een antwoord op al hun vragen rond verpakkingsafval, afvalinzameling en sorteren.

Nieuwe website Valipac

Ook de website van Valipac kreeg een make-over om de missie, ambities en waarden van de organisatie uit te dragen. Rode draad doorheen de website is het motto ‘Samen werken aan een circulaire economie’. Kijk dus zeker eens op www.valipac.be.

Raadpleeg hier de activiteitenbrochure van Valipac, waarin je ook het jaarverslag vindt!

Wil je als bedrijf je verpakkingsafval een tweede (en derde en vierde …) leven geven? Doe een beroep op de diensten van Valipac! Contacteer Valipac via de website of stel je vraag via het formulier hieronder.

Meer weten?

Valipac

Contactinformatie

  • Valipac
    Koningin Astridlaan 59 a
    1780 Wemmel
  • +32 (0)2 456 83 10

Ook interessant

Interessante bedrijven