Dagschoonmaak

Facility

Schoonmaak tijdens kantooruren maakt meer en meer zijn intrede. Nochtans hinkt België -met een teleurstellend percentage van 12 procent- ver achterop in vergelijking met het Europese gemiddelde van 25 procent. 

De recente sensibiliseringscampagne Overdag schoonmaken? Dag en nacht verschil! van OCS vzw, ABSU vzw, ACV en ABVV stelt deze wanverhouding aan de kaak en tracht de publieke opinie warm te maken voor dagschoonmaak. Care treedt dit initiatief geestdriftig bij. Meer nog: vastgeroeste gewoonten waarbij schoonmakers werken van 6 tot 8 uur en/of van 17 tot 22 uur, kaarten wij consequent aan bij onze klanten.

Een gezond evenwicht tussen werk en privé

Schoonmaak voor en na de kantooruren verstoort immers een evenwichtige gezinsbeleving aangezien de schoonmakers aan het werk zijn tijdens de ‘spitsuren van het gezinsleven’. Zulke situaties kunnen stress creëren en aanleiding geven tot demotivatie, stijgend personeelsverloop en ziekteverzuim. Een medewerker die werkt tijdens kantooruren voelt zich meer opgenomen en gerespecteerd in het professionele team bij de klant. De zichtbaarheid van hun inzet, die hand in hand gaat met het gevoel van waardering, heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de dienstverlening. Bovendien kunnen bedrijven op een persoonlijke manier communiceren met de schoonmakers en zo eventuele verbeterpunten sneller bijsturen.

Niets dan voordelen voor de klant

Los van een stijgende schoonmaakkwaliteit, verhoogde betrokkenheid, dalend ziekteverzuim, betere veiligheidsomstandigheden en directere communicatievormen, zijn er nog extra voordelen. Zo impliceert dagschoonmaak een aardige reductie van verlichtings- en verwarmingskosten wat weer een gunstige invloed heeft op de ecologische impact. De optelsom van alle argumenten laat slechts ruimte voor één conclusie: dagschoonmaak leidt tot een win-win-situatie voor mens, bedrijf en milieu.

Meer info:
www.ocs-cfn.be/nl/

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?