Diversiteit werkt

Facility

1100 Werknemers waarvan 33% uit vreemde origine (en uit 49 nationaliteiten), 25% is ouder dan 50 jaar, 10% jonger dan 26 en 3 van de 4 vrouwen werken deeltijds. Een bont allegaartje in 1 bedrijf. Dat werkt. Of beter, dat kan werken.

Hoe pak je zoiets aan?

Duurzaam personeelsbeleid is voor Care de basis van haar werking. Het streven naar duurzaam partnerschap situeert zich op alle vlakken van onze bedrijfsvoering: tussen werkgever en werknemer, tussen werknemer en klant, tussen organisatie en maatschappij. Omdat we geloven dat we door de ontwikkeling van onze medewerkers ons bedrijf ontwikkelen, zetten we hoog in om al onze medewerkers, van welke origine, geloof, geslacht, leeftijd of opleidingsniveau ook, tot ontplooiing te laten komen. Op die manier creëren we trotse mensen, die in zichzelf geloven en een hoge mate van betrokkenheid tonen. Iedereen betrekken bij diversiteitsbeleving vraagt sensibilisering en training. Via een mix aan communicatiemiddelen lanceerden we in het verleden bijvoorbeeld onze waarden en normen.

De jaarlijkse Care kalender toont in 2011 elke maand een andere nationaliteit uit ons personeelsbestand. Met uiteraard onze eigen mensen als model. Nederlands op de werkvloer voor anderstaligen, cursus intercultureel leidinggeven, sterk visueel georiënteerde opleidingen, ... het zijn slechts enkele voorbeelden hoe je een divers personeelsbestand maximaal kan ontwikkelen en begeleiden. Aan het stimuleren van diversiteit in de zin van het aantrekken van mensen uit de verschillende kansengroepen heeft Care geen behoefte. Binnen het reeds aanwezige gegeven van een divers personeelsbestand in onze sector, richten we onze aandacht op het maximaliseren van het aanwezige potentieel. En dat werkt.

Tot slot: vrees niet bij rekrutering voor de nog niet aanwezige competenties. Met bereidheid aan werkgeverszijde om mensen te laten groeien, worden vaak de meest betrokken medewerkers gecreëerd.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?