Gratis energie uit de bodem

Facility

Bij een steeds stijgend energieverbruik kan de CO2-uitstoot verminderd worden door fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Het gebruik ondiepe of diepe geothermie is daar één van.

KWO en BEO zijn twee vormen van ondiepe geothermie.

Koude-warmte-opslag (KWO) is een open systeem. Je gebruikt het grondwater in de watervoerende zandlagen in de bodem als opslag- en transportmiddel. De opgeslagen warmte uit de zomer benut je in de winter om via een warmtepomp te verwarmen. In de zomer benut je de koude uit het winterseizoen om te koelen. Vergelijk het met een ondergrondse thermosfles en een koelbox. Bij boorgat-energie-opslag (BEO) wordt een gesloten systeem van vertikale buizen in de grond gelegd en wordt warmte uitgewisseld met de bodem. Ook hier wordt dan de warmte of koude tijdelijk opgeslagen voor gebruik in het seizoen erna. In de winter wordt warmte uit de bodemmassa onttrokken via een warmtepomp. In de zomer wordt deze gekoelde bodemmassa gebruikt voor het koelen van het gebouw.

Terwijl KWO en BEO systemen voorstellen in de ondiepe ondergrond, bijvoorbeeld 200 meter maximum, werk je met diepe geothermie op enkele kilometers diep! Het principe is duidelijk: bijna overal heeft de bodem op één kilometer diepte een temperatuur van 35 °C tot 40 °C. Hoe dieper je afdaalt, hoe hoger de temperatuur wordt, gratis en voor niets. Voorlopig is dit systeem minder toegepast bij kmo’s. Terwijl een tijd terug enkel grote projecten zoals ziekenhuizen, rusthuizen, grote kantoorgebouwen, … in aanmerking kwamen voor de toepassing van bodemenergie, breiden de mogelijkheden dagelijks uit.

Ook residentiële of kleinere kantoorprojecten zien heil in deze alternatieve energievoorziening. Ook bedrijven laten de haalbaarheid bestuderen om de bodem thermisch te gebruiken voor koeling van processen of om de gebouwen op een duurzame manier te verzien van verwarming en koeling.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?