LINDNER_Leaderboard.gif

Meer groen op je bedrijfsterrein? Natuurpunt geeft ecologisch advies

Groenaanleg & -onderhoud

Gezond op het werk met een bedrijfstuin vol leven

Als bedrijfsleider besteed je – terecht – steeds meer aandacht aan gezondheid op het werk. Je zorgt voor fruit op de werkvloer, ergonomische bureaustoelen, een gezond binnenklimaat,… Ook je bedrijfsterrein kan een belangrijke bijdrage leveren aan de creatie van een gezonde werkplek. Natuurpunt geeft graag ecologisch advies.

Groen bedrijfsterrein = Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Silvia Dubois van Natuurpunt: “Ons missie bestaat erin om de natuur te versterken en zoveel mogelijk te laten overvloeien tot in de stenen werkplekken, waarbij de stap gemaakt wordt naar een natuurlijker beheer. Je bedrijventerrein op een natuurlijke manier inrichten maakt dat je van een intensief groenonderhoud kan overschakelen naar een onderhoudsarm beheer, waardoor je de beheerskost gevoelig kan verlagen.” Werken aan een groen bedrijfsterrein is tevens een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer biodiversiteit op je bedrijfsterrein

Je kan bij Natuurpunt terecht voor de opmaak van een ontwerp-, inrichtings-, beplantings- en beheerplan tot en met de realisatie van je bedrijfstuin.

Silvia Dubois: “We werken altijd op maat en kijken op het terrein naar de aanwezige potenties We vinden het belangrijk om de natuurwaarde te verhogen en de werknemers te betrekken. Zo is het bijvoorbeeld leuk om het beheer en de inrichting af te stemmen op enkele doelsoorten die in naburig gelegen natuurgebieden voorkomen, zodat je dit kan communiceren naar je personeel. Je hoeft niet altijd spectaculaire dingen te doen, vaak kunnen  kleine ingrepen, zoals een aangepast maaibeheer, een groot verschil maken.”

Natuurarbeiders van maatwerkbedrijven

Er is geen minimumoppervlakte nodig om beroep te doen op het ecologisch advies van Natuurpunt. Is je bedrijfsterrein volledig verhard? Dan is het misschien mogelijk om daar een deel van te supprimeren. Silvia Dubois: “Voor de uitvoering van het beheer van het groen werken we vaak samen met de vaste  tuinmannen die op het bedrijf instaan voor het onderhoud. Wij maken dan bijvoorbeeld een inrichtings- en beheerplan op, waarin we een aantal (natuur)streefdoelen opnemen die de tuinman kan bereiken wanneer hij het beheerschema volgt. Wij kunnen ook zelf voor de inrichting van het terrein zorgen. Dat doen we in samenwerking met ons maatwerkbedrijf, Natuur- en Landschapszorg vzw.

Mensen die niet het juiste diploma op zak hebben of moeite hebben met het ritme dat de maatschappij oplegt, vallen in het huidige arbeidscircuit vaak uit de boot. Bij het maatwerkbedrijf Natuur-en Landschapszorg kunnen ze als natuurarbeider de draad opnieuw oppikken en werkervaring opdoen. Ze kunnen hun talenten ontdekken en gespecialiseerde kennis opdoen. Door natuurarbeiders mee in te zetten in een inrichtingsproject bij een bedrijf krijgen ze andere vaardigheden onder de knie, vaardigheden die ze een stap dichter naar het reguliere arbeiderscircuit brengen.”

Voordelen van een groen bedrijfsterrein

  • Een groen buitenklimaat heeft een positief effect op de gezondheid van alle werknemers
  • Natuur rond je bedrijf versterkt de biodiversiteit van de omgeving
  • Een bedrijfstuin zorgt voor een groen imago en een aantrekkelijke werkomgeving. Een arbeidsextensieve bedrijfstuin leidt tot een daling van de onderhoudskosten. Natuurpunt streeft naar een onderhoud zonder chemische bestrijdingsmiddelen en/of meststoffen
  • Contact met groen helpt bij je werknemers tegen concentratie- en slaapstoornissen

Tips voor een groen bedrijfsterrein

  • Met een bijenhotel draag je je steentje bij voor het behoeden van het uitsterven van bijen
  • Een fruitboompje of -struik is leuk voor werknemers die daar graag ‘de vruchten van plukken’
  • Als het zonnetje schijnt zorgt een groene, schaduwrijke eethoek voor je werknemers voor gezellige lunchpauzes.

Meer info via Natuurpunt.  

banner-2.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant