LINDNER_Leaderboard.gif

Stap in ‘Green Deal’ en vergroen je bedrijfsterrein

Groenaanleg & -onderhoud

Biodiversiteit kan bedrijven heel wat voordelen opleveren

Het Vlaams departement Omgeving werkt momenteel een ‘Green Deal’ uit. Daarmee wil Vlaanderen bedrijventerreinen groener maken. Door deel te nemen krijg je een idee hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor je werknemers, je klanten en je bedrijfsimago.

Wat is een Green Deal?

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst die je als bedrijf aangaat met de Vlaamse overheid waarbij je samen een groen project opzet. Het is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. De milieudoelen die je nastreeft, hebben een positieve invloed op je competitiviteit en je bedrijfsvoering.

Doelstellingen

De 4 doelstellingen van Green Deal:

  • Natuurwaarden op bedrijventerreinen verhogen via permanente en tijdelijke natuur.
  • Het draagvlak voor natuur op bedrijventerreinen verhogen bij lokale en bovenlokale overheden, bedrijven, projectontwikkelaars, beheerders, sectororganisaties,…
  • Welzijn verhogen voor werknemers en je bedrijfsimago naar klanten en leveranciers toe verbeteren.
  • Kennisopbouw over het groene thema via een lerend netwerk.

Bedrijventerreinen worden groener vanaf…

De Green Deal wordt ondertekend op donderdag 20 september 2018 in aanwezigheid van minister van leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). De looptijd van het project is drie jaar (tot 2021). Als bedrijf maak je een natuurvriendelijk beheerplan op en/of neem je acties die de biodiversiteit verhogen, b.v. het plaatsen van nestkasten, het bannen van pesticiden,… Je doorloopt het actieplan bedrijven en biodiversiteit en bent aanwezig op drie bijeenkomsten van het lerend netwerk. Als ondersteunende partij ben je op twee zulke bijeenkomsten aanwezig en engageer je je om concrete acties te ondernemen die de deelnemers en het lerend netwerk ondersteunen.

Hoe je als bedrijf instapt voor een groen bedrijfsterrein

Wil je instappen in de Green Deal? Geef dan ten laatste op 1 september 2018 je concreet engagement door aan Departement Omgeving, het Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt of Corridor.

Meer info vind je via www.greendeals.be.

banner-2.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Bekijk de socials