lindner banner set 2 v2 120.jpg

Logeren in Vlaanderen biedt weerwerk aan Airbnb

Hotels

Toerisme in Vlaanderen blijft boomen

Het toerisme in Vlaanderen blijft boomen, zowel bij de buitenlanders als bij de Belgen. Ook het aantal aanbieders zit nog steeds in de lift. “Enerzijds volgt het aanbod de vraag en anderzijds heeft dit ook te maken met platformen als Airbnb. Zelf zetten we volop in op digitalisering, o.a. met een eigen boekingsplatform voor logies in Vlaanderen”, vertelt Liesbet Vandenberghe, directeur Logeren in Vlaanderen.

Ledenorganisatie voor kleinschalige logies

Waar Toerisme Vlaanderen als intern verzelfstandigd agentschap gefinancierd wordt met overheidsmiddelen en het toerismebeleid van de regering uitvoert, is Logeren in Vlaanderen een publiek-private samenwerking tussen de vijf Vlaamse provincies en de private logiessector, die zich vooral op de binnenlandse toeristen richt. Logeren in Vlaanderen een marketingorganisatie, maar ook een ledenorganisatie en verdedigt de belangen van kleinschalige logies: familiale hotels, B&B’s en vakantiehuizen.

Het gaat dus goed met het toerisme in Vlaanderen

Liesbet Vandenberghe: “Het toerisme blijft stijgen. Bij Toerisme Vlaanderen zijn momenteel ongeveer 4.000 logies aangemeld, goed voor tewerkstelling voor een kwart miljoen Vlamingen, zelfstandigen en werknemers, of bijna 7% van de totale tewerkstelling. In bijna de helft van de logies gaat het over het uitbaten van gastenkamers, echte B&B’s, maar ook gewoon 1 kamer-logies, van uitbaters, die werken via o.a. het Airbnb-platform.”

Hebben platformen als Airbnb een nadelige invloed op kleinere familie- of boetiekhotels?

Liesbet Vandenberghe: “Jazeker, hotels en B&B’s ondervinden daar concurrentie van. De prijzen liggen over het algemeen lager. Maar veel Airbnb logies zijn niet in orde met de wetgeving. Dat is precies de discussie die momenteel aan de gang is tussen Airbnb en Toerisme Vlaanderen. Er zijn logies op Airbnb die niet aangemeld zijn bij Toerisme Vlaanderen waarvan we dus niet weten of ze een ondernemingsnummer hebben, of ze in orde zijn met hun brandveiligheidsattest en met hun verzekeringen, of ze Sabam betalen,… De aanmelding is nochtans verplicht. Logies die het op dat vlak niet nauw nemen, kunnen onder de marktprijs werken. De logies die wel in orde zijn, ondervinden daar concurrentie van.”

Hoe probeert Logeren in Vlaanderen daaraan te verhelpen?

Liesbet Vandenberghe: “Wij lobbyen bij Toerisme Vlaanderen over de regelgeving en over de controlemechanismen, om de logies te beschermen, die wel in orde zijn met de wet. Het nieuwe logiesdecreet dat in april 2017 in voege is gegaan, heeft een grote versoepeling van de regelgeving tot gevolg gehad, met flink wat minder administratieve rompslomp voor kleinschalige logies. We zijn daar blij mee, maar we hebben daar wel geijverd voor een minimum aan regels, zoals de verplichte aanmelding bij Toerisme Vlaanderen en zeven andere basiscriteria waaraan logies dienen te voldoen. Dit is in het belang van de veiligheid van de toeristen. Het probleem is dat Airbnb niet checkt of de aangesloten logies wel aangemeld zijn bij Toerisme Vlaanderen en ook niet wil communiceren wie er allemaal lid is van het platform. Airbnb schermt met de wet op de privacy.”

Aan welke projecten werkt Logeren in Vlaanderen momenteel?

Liesbet Vandenberghe: “We zetten volop in op digitalisering en we hebben een eigen boekingsplatform ontwikkeld. We beseffen dat we niet dezelfde middelen hebben als de grote commerciële platformen, maar wij willen een zo goed mogelijk alternatief zijn waarbij logies makkelijk alle diensten van het online boeken kunnen aanbieden, zonder dat zij een commissie moeten betalen, die bij commerciële platform makkelijk oploopt tot 12% of meer.”

Bezin voor je begint met een B&B

Logeren in Vlaanderen verdedigt niet alleen de belangen van haar leden, maar organiseert ook opleidingen voor (startende) B&B’s en vakantiewoningen. Daar geldt de regel ‘Bezin voor je begint’. Nogal wat uitbaters van een B&B of toeristenkamer stoppen er snel mee omdat ze het werk onderschatten.

Liesbet Vandenberghe: “Overweeg je te starten met een B&B? Bekijk het dan als een bijverdienste en niet als hoofdberoep, tenzij je een echt hotel wil oprichten, maar dan moet dat al bijna in een stad gelegen zijn. Op het platteland is een logies uitbaten bijna onmogelijk als hoofdberoep, al zijn er natuurlijk uitzonderingen. Let wel dat het om een bijverdienste gaat waarin veel tijd kruipt en waarbij je veel moet wassen en poetsen, én waarbij ook heel wat administratie komt kijken. Je moet ook goed kunnen omgaan met verminderde privacy, zeker wanneer je een traditionele B&B uitbaat, met een gastenkamer in je huis.”

Het gratis logiesboek  2019 van Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Logeren in Vlaanderen kijkt ondertussen uit naar de lancering op 13 december van het Logiesboek 2019 waarin meer dan 700 leuke logeeradresjes opgenomen zijn. Jaarlijks worden daarvan zo’n 170.000 exemplaren verspreid. De Logiesboeken zijn te verkrijgen bij alle toeristische kantoren in Vlaanderen. Het kan ook gratis besteld worden via de website van Logeren in Vlaanderen Vakantieland. Ook de Relay-winkels in de Vlaamse stations hebben het liggen in december.

Crowne Plaza banner.jpg

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven